บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ในญี่ปุ่นอย่าง Love Cosme ได้ทำการสำรวจข้อมูลขนาดหน้าอกของสาวๆ ในญี่ปุ่นขึ้นมา และหลังจากที่นำข้อมูลมาจัดเรียงแล้วก็ได้นำมาสรุปเป็นขนาดหน้าอกส่วนใหญ่ของ 47 จังหวัดในญี่ปุ่น โดยในการสำรวจรอบล่าสุดนี่เป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 33,813 คน โดยผลสำรวจพบว่าภาพรวมขนาดหน้าอกของสาวๆ ในญี่ปุ่นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น โดยมีหนึ่งจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดๆ

โดยข้อมูลชุดนี้ได้ทำการรวบรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมของปีที่แล้ว และผลสำรวจออกมาว่า ใน 27 จังหวัดที่รวมถึง โตเกียว ฮิโรชิม่า และ นางาโนะ มีขนาดหน้าอกส่วนใหญ่อยู่ที่คัพ D ทางด้าน โอซาก้า และ คานางาวะ อยู่ในกลุ่มสี่จังหวัดที่มีขนาดหน้าอกโดยเฉลี่ยใหญ่ที่สุดที่คัพ E ในขณะที่ เกียวโต และนารา อยู่ในกลุ่มหกจังหวัดที่มีขนาดหน้าอกเฉลี่ยเล็กที่สุดคือคัพ B ส่วนจังหวัดที่เหลืออีก 10 จังหวัดอย่างเช่น ฮอกไกโด และ ไอจิ มีขนาดเฉลี่ยที่คัพ C และไม่มีขนาดเฉลี่ยของจังหวัดไหนอยู่ที่คัพ A ในการสำรวจครั้งนี้

โดยลิสต์แบบเต็มมีดังนี้

คัพ B: ฟุกุอิ, เกียวโต, นารา, ชิกะ, โออิตะ และ ซากะ

คัพ C: ไอจิ, กิฟุ, ฮอกไกโด, อิบารากิ, อิชิคาวะ, คุมาโมโตะ, มิเอะ, มิยางิ, โทชิกิ และ ยามานาชิ

คัพ D: อากิตะ, อาโอโมริ, เอฮิเมะ, ฟุคุชิม่า, กุนมะ, ฮิโรชิม่า, เฮียวโงะ, อิวาเตะ, คางาวะ, คาโกชิมะ, โคจิ, มิยาซากิ, นางาโนะ, นางาซากิ, นีงาตะ, โอคายามะ, โอกินาว่า, ไซตามะ, ชิมาเนะ, ชิซุโอกะ, โทคุชิมะ, โตเกียว, ทตโตริ, โทยามะ, วาคายามะ, ยามากาตะ และยามากุจิ

คัพ E: ชิบะ, คานางาวะ, ฟุคุโอกะ และ โอซาก้า

โดยเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2012 ของ Love Cosme ที่สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 24,819 คน พบว่ามีเจ็ดจังหวัดที่มีขนาดหน้าอกเฉลี่ยเล็กลง อีกสิบจังหวัดมีขนาดเฉลี่ยคงเดิม โดยมีเกียวโตเป็นจังหวัดที่มีการลดลงของขนาดเฉลี่ยมากที่สุดคือจากคัพ E เป็น คัพ B รองลงมาคือจังหวัดฟุกุอิ นาราและ กิฟุ ที่ลดลงมาสองคัพ

ในขณะที่ในภาพรวมมีจังหวัดที่มีขนาดหน้าอกเฉลี่ยใหญ่ขึ้นถึง 30 จังหวัดเทียบกับข้อมูลในปี 2012 โดยมีจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของขนาดสูงสุดคือจังหวัดไซตามะที่มีขนาดเพิ่มจากเดิมคัพ A มาเป็น คัพ D ในปีนี้โดยทาง Love Cosme บอกว่าต้องขอบคุณที่สาวๆ ในไซตามะมีเวลาการนอนเฉลี่ยที่ยาวขึ้นในหลายๆ ปีผ่านมา

ทางด้านโตเกียวมีขนาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก C เป็น D และอีกสิบจังหวัดที่ขนาดเฉลี่ยคงเดิม

ท้ายที่สุดแล้วผลสำรวจนี้เองก็มาจากเพียงกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นและแน่นอนว่าในการสำรวจข้อมูลของปี 2012 และ 2018 ในแต่ละจังหวัดอาจมีกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดิมก็ได้ และยังมีความเป็นไปได้ว่าขนาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้ไม่ได้มีปัจจัยแค่ทางด้านสุขภาพและอาหารการกินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการย้ายที่อยู่อีกด้วย ด้วยเหตุนี้การดูผลสำรวจนี้ที่ดีที่สุดอาจเป็นคือการให้ความสนใจที่ว่าในภาพรวมขนาดหน้าอกของสาวๆ ในญี่ปุ่นนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั้นเอง

Source: Love Cosme (12)