จากผลสำรวจของ Kyodo News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่ากว่าครึ่งของเมืองทั่วญี่ปุ่นมีความกังวลต่อการรองรับแรงงานต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ใบไม้ผลินี้ จากนโยบายกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื้อรังของรัฐบาล

แต่ผลสำรวจจากกว่า 1,700 เขตทั่วญี่ปุ่นก็ได้ชี้ให้เห็นว่า 47% ของผู้ทำแบบสำรวจรู้สึกยินดีที่จะมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามามากขึ้น เนื่องจากบริษัทหลายแห่งยังคงต้องต่อสู้กับปัญหาแรงงานไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ จากปัญหาการลดลงของอัตราการเกิด และประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น

โดยนโยบายของทางญี่ปุ่นในครั้งนี้คือการนำระบบวีซ่าแบบใหม่มาใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในส่วนที่กำลังขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากเช่น งานพยาบาล, งานก่อสร้าง, งานไร่ และ ธุรกิจร้านอาหาร

จากเขตสำรวจทั้งหมดพบว่า 12% กล่าวว่ารู้สึกมีความกังวัลว่าพวกเขาจะสามารถมั่นใจได้หรือไม่ว่านายจ้างจะปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติอย่างเหมาะสม อย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการสำหรับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น และเงินเดือนที่เทียบเท่ากับเพื่อนรวมงานชาวญี่ปุ่น และมีอีก 35% ที่กล่าวว่าพวกเขาก็คิดแบบนั้นเช่นกัน

เมื่อรวมคำตอบจากสองกลุ่มแล้วพบว่า 47% ของทั้งหมดมีความกงัวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติ โดยมีบางส่วนอ้างว่ารัฐบาลยังขาดมาตรการการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นเหตุผลให้พวกเขาเกิดความกังวล

ท่ามกลางความคิดเห็นทั้งหมดนี้ เมืองโอดาเตะในจังหวัดอาคิตะได้กล่าวว่า “บริษัทหลายแห่งยังคงไม่รู้จักวิธีการและเรียนรู้ที่จะยอมรับชาวต่างชาติ” และเรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

ในบางเขตนั้นยังคงไม่ค่อยเห็นด้วยกับการรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานนัก โดยให้เหตุผลว่าควรให้คำสำคัญกับการหางานให้กับชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้หญิงเสียก่อนเป็นอันดับแรก

โดยผลสำรวจทั่วประเทศนี้ได้จัดทำขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมที่ผ่านมา โดยครอบคลุม 1,788 เขต โดยมีการตอบรับคิดเป็น 99% ของทั้งหมดที่ 1,768 เขต

โดยภายใต้แผนการออกระบบวีซ่าใหม่นี้ ญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ว่าจะมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มที่ราว 345,000 คนในช่วง 5 ปีนับจากนี้

โดยคาดว่าส่วนใหญ่จะมาจาด 9 ประเทศในแทบเอเซียที่รวมถึง จีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม

และด้วยนโยบายการมอบสถานะวีซ่าใหม่นี้ให้ จะถือได้เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นจะเปิดประตูรับผู้ทำงานจากต่างประเทศในกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นทางการ โดยในอดีตญี่ปุ่นจะมอบวีซ่าสำหรับทำงานให้เฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความสามารถสูง หรือผู้มีความรู้เฉพาะทางอย่างเช่น หมอ นักกฏหมาย หรืออาจารย์ เท่านั้น

Source: JapanToday