ผลวิจัยชี้การเล่นเกม Pokemon GO! อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัย

861 views

งานวิจัยใหม่ที่ถูกตีพิมพ์ใน Journal of Internet Medical Reserch โดยศาสตราจารย์ Hino Kimihiro จากภาควิชา Urban Engineering แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ชี้ให้เห็นว่าเกม Pokemon GO! อาจจะมีผลดีด้านสุขภาพต่อประชากรกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงวัย จากการช่วยให้มีไลฟ์สไตล์ที่ได้ขยับร่างกายและออกไปนอกบ้านมากขึ้น

โดนงานวิจัยนี้มีชื่อว่า “Step Counts of Middle-Aged and Elderly Adult for 10 Months Before and After the Release of Pokemon GO in Yokohama, Japan” หรือแปลได้ว่า ผลการนับก้าวเดินของกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงวัย ก่อนและหลังการเปิดให้บริการของ Pokemon GO! ในโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการสำรวจข้อมูลจาก Yokohama Walking Point Program เป็นโครงการด้านสุขภาพที่เริ่มขึ้นในปี 2014 เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นโดยการแจกเครื่องนับก้าวให้ฟรีๆ พร้อมกับมีการแจกรางวัลให้ตามคะแนนที่อ้างอิงจากจำนวนก้าวที่นับได้ของผู้ร่วมโครงการ โดยงานวิจัยนี้ตามติดผลการทำกิจกรรมของสองกลุ่มแบ่งเป็น ผู้เล่น Pokemon GO! 46 คนอายุเฉลี่ย 56.5 ปี และ ผู้ที่ไม่ได้เล่น Pokemon GO! อีก 184 คนอายุเฉลี่ย 57.3 ปี

ผลจากการเก็บข้อมูลชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้เล่น Pokemon GO มีจำนวนก้าวเดินที่สูงขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกนับจากการเปิดให้บริการของเกม Pokemon GO ในขณะที่ผู้กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เล่นมีจำนวนก้าวเดินลดลงในช่วงฤดูหนาว ซึ่งผิดกับกลุ่มผู้เล่นที่ยังคงมีความกระตือรือร้นและมีจำนวนก้าวเดินที่ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ซึ่งงานวิจัยถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อแผนการพัฒนาด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตได้

Sources: