คุณ Nakagawa Hiroshi นักภาษาศาสตร์และผู้ชวยศาตราจารย์สาขาวรรณกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Chiba ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญภาษา Ainu ได้ตีพิมพ์หนังสือที่จะสำรวจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาว Ainu ผ่านมังงะเรื่อง Golden Kamuy ของอาจารย์ Noda Satoru

สำหรับหนังสือที่ว่าจะใช้ชื่อว่า Ainu Bunka de Yomitoku: Golden Kamuy ซึ่งจะได้อาจารย์ Noda มาวาดภาพประกอบให้ และวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2019 นี้

Ainu Bunka de Yomitoku: Golden Kamuy จะมีความยาวทั้งหมด 262 หน้า ประกอบไปด้วยหัวข้อประวัติศาสตร์ชาว Ainu, ตำนานของชาว Ainu, ภาษาและอาหารของชาว Ainu โดยจะมีภาพประกอบจากมังงะ Golden Kamuy สำหรับคนที่สนใจหนังสือเล่มนี้ราคาอยู่มี่ 900 เยน

Source : Anime! Anime! via Crunchyroll