เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับการจัดงานเสวนาในบรรยากาศเป็นกันเองภายใต้ชื่อ “J -Talk: Diggin’ Culture #4” ที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้คนไทยที่มีความสนใจได้พัฒนาความรู้ และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้น J-Talk เป็นการเสวนาที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเปิดรับมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมกับสนุกไปกับสาระความรู้แบบเต็มอิ่ม ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

J-Talk Talk ในครั้งที่ 4 นี้ เป็นหัวข้อเรื่อง “คอสเพลย์และอิทธิพลในการนาเสนออัตลักษณ์” คอสเพลย์ (Cosplay) เป็นหนึ่งในป๊อปคัลเจอร์ ของญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงปี 2000 เมื่อภาพของกลุ่มเด็กวัยรุ่นแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากเกมส์หรือมังงะ เดินกันขวักไขว่ในย่านอากิฮาบาระถูกนาเสนอผ่านสื่อต่างประเทศทั้งในยุโรป และหลายประเทศในเอเชีย คาว่าคอสเพลย์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่นาเสนอประเทศญี่ปุ่นในฐานะ “Cool Japan” และยังหยิบยื่นความมีตัวตนของวัยรุ่นทั่วโลกที่หลงใหลการ์ตูนและอนิเมชั่น ในกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์ นอกจากการได้พบปะกันตามงานอีเวนท์ต่างๆแล้ว คอสเพลย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแต่งกายเลียนแบบ แต่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตและนาไปสู่กิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการในรูปแบบอื่นๆ เช่นกัน หากมองคอสเพลย์ในแง่มุมทางสังคมแล้วนั้น “การแต่งให้ต่าง” นับเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการนาเสนอตัวตนของผู้แต่งและการแต่งกายเลียนแบบ ยังนำไปสู่การออกจากวิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งส่งผลต่อจิตวิญญาณของผู้แต่งเช่นกัน

การบรรยายในครั้งนี้ จะนาเสนอเรื่องราวการแต่งคอสเพลย์ในแบบ Takenoko-zoku (1980s), Yankee (1980 (1980 -90s), Gyaru (1990 -2000s) และ Lolita Gothic & Lolita (2000s) ตั้งแต่ภูมิหลังในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจะนาไปสู่เรื่องราวความหมายของการนาเสนอตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้แต่งคอสเพลย์ รวมไปถึงแก่นของคอสเพลย์ในฐานะ “การแต่งให้ต่าง” เพื่อออกจากกรอบเดิมๆ พร้อมกับนาเสนอพัฒนาการของวัฒนธรรมคอสเพลย์ทั้งในไทยและฝรั่งเศส เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินเส้นทางในอนาคตของวัฒนธรรมคอสเพลย์

วิทยากร ดร.มิกิ โอคุโบะ – อาจารย์โอคุโบะเกิดเมื่อปี 1984 ที่เมืองซัปโปโร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปะและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยปารีส 8 และรับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือศิลปะร่วมสมัย, Self, representation theory, ทฤษฎีป๊อปคัลเจอร์ และทฤษฎีแฟชั่น ผลงานการเขียนได้แก่ Exposition de soi à l’époque mobile/liquide (Contemporary Representations of the Self Characterize by Mobility and Liquidity) และ Arts Arts Awareness

วันและเวลา

 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 19:00 – 21:00
 • ลงทะเบียนเวลา 18:30 (ผู้เข้าฟังจานวนไม่เกิน 70 คน)
 • สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) ห้องเรียน E ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 21 กรุงเทพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาญี่ปุ่นพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
 • โปรดสารองที่นั่งล่วงหน้าที่ https://bit.ly/2BE5MkG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ยูอิจิ มัตสึโอะ [email protected] (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)
 • วัฒนา อ่อนพานิช [email protected] (ภาษาไทยและอังกฤษ)
 • ทมวรรณ เพ็งสถิตย์ [email protected] (ภาษาไทยและอังกฤษ)

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย
The Japan Foundation, Bangkok 10th Fl. Serm10th Fl. Mit Tower, Sukhumvit 21, Bangkok Tel: 02-260-8560-3

 • Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok/
 • Website: http://www.jfbkk.or.th/