ญี่ปุ่นกำลังขอความร่วมมือระหว่างประเทศ ควบคุมการสร้างอาวุธสังหารที่ใช้ A.I. ควบคุม

3,304 views

ดูเหมือนความกังวลเรื่องความฉลาดที่พัฒนามากขึ้นเรื่อง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จะทำให้ทั่วโลกเริ่มกังวลกันมากขึ้น และล่าสุดทางญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะให้การสนับสนุนในระดับนานาชาติ เพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธสังหารที่ควบคุมโดย A.I. ในการประชุมสหประชาชาติที่กรุงเจนีวา

ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายปัจจุบันของญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมต่อต้านการพัฒนาหุ่นยนต์สังหารที่สามารถฆ่าได้ทันที โดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุม แต่ต้องการมีหารืออย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ไปเป็นการขัดขวางต่อการพัฒนา A.I. ในเชิงพาณิชย์

แหล่งข่าวของรัฐบาลระบุว่า ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ทางญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะได้มีบทบาทในการกำหนดกฏเกณฑ์ระหว่างประเทศ ว่าอะไรคือ Lethal Autonomous Weapons Systems หรือ LAWS (ชื่อเรียกของหุ่นยนต์สังหารที่ควบคุมโดย A.I.)

ในการประชุมอนุสัญญา U.N. ว่าด้วยสนธิสัญญาอาวุธบางประเภท ญี่ปุ่นได้ส่งเอกสารสรุปมุมมองเกี่ยวกับกฏหมายและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I.

ในเอกสารทางญี่ปุ่นระบุว่าไม่สามารถที่จะมองข้ามการพัฒนาอาวุธดังกล่าว และความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการยับยั้งการพัฒนาอาวุธนี้ในระดับสากล

โดยปัจจุบัน บางประเทศในแอฟริกา, ยุโรป และละตินอเมริกา ได้ตื่นตัวอย่างชัดเจนในการห้ามเรื่องอาวุธที่ควบคุมด้วย A.I. แต่การหารือในระดับโลกนั้นยังไม่เป็นที่เอกฉันท์ ตามที่สหรัฐ, รัสเซีย และประเทศอื่น ๆ กล่าวว่าการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไม่ต็มใจนัก

ตามที่แหล่งข่าวหนึ่งได้กล่าวไว้ ทางญี่ปุ่นเชื่อว่าการหยุดชะงักของการหารือระดับโลกไปพร้อม ๆ กับการหยุดควบคุมการพัฒนานั้นเป็นปัญหามาก รวมไปถึงการที่มีความต้องการที่จะ “เปลี่ยนทิศทางของการหารือ”

 

Source : Japantoday