อีกหนึ่งชัยชนะของสิทธิชาวทรานส์ในญี่ปุ่น เพื่อความเปิดกว้างทางการศึกษา

แม้จะถูกมองว่าเป็นประเทศที่แบ่งแยกบทบาททางสังคมด้วยเพศอย่างชัดเจน และหนทางที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิทธิอย่างเท่าเทียมของชาว LGBTQ ในญี่ปุ่นนั้นยังอีกไกล ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน ที่ทางกฎหมายยังคงไม่ยอมรับ แต่ในทางสังคมก็ยังมีบางแห่งที่เปิดรับ และให้การสนับสนุนอยู่บ้าง ซึ่งสิ่งที่สังคมของชาว LGBTQ ในญี่ปุ่นต้องเผชิญ ยังคงเต็มไปด้วยการดูถูก และกีดกันออกจากสังคม แม้จะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวัน

กระนั้น ทุกอย่างก้าวเล็ก ๆ ก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างช้า ๆ เพื่อสิทธิอันเท่าเทียมกัน อย่างน้อยในตอนนี้เหล่าคนที่เป็นหญิงข้ามเพศ (จากชายเป็นหญิง) ก็ได้รับการยอมรับจากสังคมญี่ปุ่นขึ้นบ้าง ดังเห็นได้จากเมื่อปีก่อน ที่มหาวิทยาลัยโอฉะโนะมิซุ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสตรีในโตเกียว ได้ประกาศว่าจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาที่เป็นหญิงข้ามเพศ โดยเริ่มต้นในปี 2020 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยสตรีแห่งอื่น ๆ ก็เริ่มทำตามกันบ้าง เช่นมหาวิทยาลัยสตรีที่นาระ และมหาวิทยาลัยสึดะ ที่อยู่ในโตเกียว เป็นต้น

คราวนี้ มหาวิทยาลัยสตรีจิคุชิ จากจังหวัดฟุคุโอกะ ก็ตบเท้าเข้ามาร่วมด้วย โดยหลังจากที่มีประกาศไปเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการเปิดเผยในช่วงสิ้นปี 2019 นี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกในคิวชูที่เปิดโอกาสด้านนี้

ในระดับประเทศ เรียกได้ว่าหนทางยังอีกไกลนักสำหรับเรื่องของสิทธิอันเท่าเทียม แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แม้จะเล็กน้อย แต่ก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่บ่งบอกว่าสังคมเริ่มยอมรับ LGBTQ ขึ้นมาบ้าง อย่างที่เห็นได้ในตามสื่อบันเทิง ที่มีการแสดงออกเรื่องความรักระหว่างเพศเดียวกันอย่างเปิดเผย และรายการโทรทัศน์ LGBTQ เชิงสร้างสรรค์ เช่น Queer Eye กำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น

แม้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยแต่ก็สำคัญ เช่นการที่หญิงข้ามเพศจะได้เข้าไปศึกษาในสถานศึกษาของสตรี หรือการที่โรงเรียนหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มเอาคำถามระบุเพศของผู้ตอบออกจากแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยบอกว่าญี่ปุ่นอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ก็เป็นได้

Source: livedoor news via SoraNews24
Top Image: YouTube/Chikushi Jogakuen University