ทางสมาคม All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s หรือ AJPEA ได้มีการเปิดเผยรายงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ได้แสดงให้เห็นว่ายอดจำหน่ายมังงะทั้งในรูปแบบหนังสือและแบบดิจิตอลเพิ่มสูงขึ้น 1.9% ในปี 2018 โดยมีผลรวมในตลาดอยู่ที่ 4.414 แสนล้านเยน หรือประมาณ 1.25 แสนล้านบาทในปี 2018 จากผลรวม 4.33 แสนล้านเยนในปี 2017

โดยยอดขายของมังงะในแบบรวมเล่ม หรือ Tankobon มียอดรวมอยู่ที่ 1.588 แสนล้านเยน หรือประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจากยอดในปีก่อน 4.7% ในขณะที่ยอดจำหน่ายของมังงะประเภทนิตยสารนั้นตกลงมาอยู่ที่ 8.24 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท ลดลงมาจากปีก่อนถึง 10.1% ทางด้านของมังงะรวมเล่มในรูปแบบดิจิตอลสามารถทำยอดไปได้ถึง 1.965 แสนล้านเยน หรือประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาถึง 14.8% และในส่วนของมังงะประเภทนิตยสารในรูปแบบดิจิตอลมียอดอยู่ที่ 3.7 พันล้านเยน หรือประมาณ 1 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 2.8%

โดยรวมแล้วส่วนแบ่งในตลาดของมังงะรูปแบบดิจิตอลนั้นคิดเป็น 44.9% ของตลาดมังงะทั้งหมดในปี 2018 โดยที่ยอดในส่วนนี้ไม่ได้นำรายได้จากค่าโฆษณาในแอปทั้งแบบฟรีและเสียเงินมาคิดรวมด้วย

โดยเมื่อช่วงธันวาคม 2017 ทาง AJPEA ได้เปิดเผยรายงานยอดขายของมังงะแบบเล่มจริงที่มียอดลงลงมาถึง 12% ในช่วงจากเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของปีนั้น

Sources: AJPEAHON.jp (Ryou Takano) via ANN