ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าอัตราประชากรชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในญี่ปุ่นนั้น มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา โดยที่ภาพรวมนั้นมีการลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานชาวต่างชาติกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุผลให้ทางรัฐบาลต้องมีการประกาศใช้ระบบวีซ่าแบบใหม่เพื่อกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานที่ญี่ปุ่นในรูปแบบของพนักงานแบบ blue-collar มากยิ่งขึ้น

โดยภาพรวมอัตราประชากรแรงงานชาวญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นลดลงมา 263,000 คนลงมาอยู่ที่เพียง 126.44 ล้านคนซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ในขณะที่จำนวนประชากรผู้ใช้งานในช่วงอายุ 15 ถึง 64 ปีนั้นก็ลดลงมามากถึง 512,000 คนเหลือเพียง 74.45 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งคิดเป็น 59.7% ของจำนวนประชากรผู้ใช้แรงงานทั้งหมด ซึ่งลงไปเทียบเท่ากับสถิติต่ำที่สุดในช่วงปี 1960 ในคณะที่ช่วงที่มีจำนวนสูงสุดคือปี 1992 ที่ 69.8%

ทางด้านจำนวนแรงงานชาวต่างชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้น 167,000 คนรวมเป็น 2.23 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่หกแล้ว

โดยจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นในปีที่ผ่านมาลดลงมาถึง 430,000 คนมาอยู่ที่ 124.22 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากยังไม่มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นก็จะส่งผลให้จำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นนี้จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้

จากผลสำรวจอีกด้านของกระทรวงยุติธรรมได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นจำนวนชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนและผู้ฝึกอบรบด้านเทคนิค

ญี่ปุ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดมากนั้น ในปัจจุบันได้คาดหวังว่าจะมีจำนวนแรงงานชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอีก 345,000 คนจากการออกวีซ่าแบบใหม่

และจากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงกิจการภายในประเทศนั้นพบว่าอัตราประชาการผู้สูงอายุของญี่ปุ่นกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากกว่ 40 ล้านคนนั้น ญี่ปุ่นมีจำนวนประชาการที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดคือ 35.58 ล้านคนโดยคิดเป็น 28.1% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จำนวนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปีนั้นอยู่ต่ำที่สุดคือเพียง 12.2% เท่านั้น

โดยประชากรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปนั้นคิดเป็น 20.7% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พุ่งสูงเกิน 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

ที่ผ่านมาจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นนั้นลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นสูงสุดที่ 128.08 ล้านคนเมื่อปี 2008 โดยที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นได้คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรจะลดลงไปต่ำกว่า 100 ล้านคนในปี 2053

Source: JAPANTODAY