ต้องถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของประชาชนชาวญี่ปุ่นเลยทีเดียว สำหรับพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นพระจักรพรรดิพระองค์แรกในรอบ 202 ปีที่ได้มีการสละราชสมบัติ โดยพิธีได้มีขึ้นที่ห้อง Matsu no Ma ที่อยู่ในพระราชวังอิมพีเรียล ที่อยู่ใจกลางกรุงโตเกียว

ภาพพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ในห้องพระราชพิธีนอกจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะแล้ว ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกับอัญเชิญไตรราชกกุธภัณฑ์* ของจักรพรรดิญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวด้วย โดยนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนุตรีญี่ปุ่นได้อ่านคำแถลงกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจักรพรรดิ ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นมาตลอดนับตั้งแต่ที่ขึ้นครองราชย์เมื่อปี 1989

“ในวันนี้ท่านได้ทรงสละราชสมบัติ เมื่อพวกเราได้มองย้อนไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงรู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์ไปพร้อมกับประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคน พวกเราต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้” นายอาเบะได้กล่าว

(ภาพจากเว็บไซต์ NHK)

หลังจากนายอาเบะกล่าวจบ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะก็ทรงมีพระราชดำรัสต่อพสกนิกรชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้าย เกี่ยวกับตลอดระยะเวลา 30 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ใจความว่า…

KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images

“ในวันนี้ สถานะของข้าพเจ้าในฐานะกษัตริย์จะสิ้นสุดลง ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำกล่าวของนายอาเบะที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างจริงใจ ตลอดการขึ้นครองราชย์ 30 ปี ข้าพเจ้ามีความสุขมาก ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีที่ประชาชนมอบให้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่ยอมรับตัวของข้าพเจ้าให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและให้การสนับสนับสนุนข้าพเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจ พรุ่งนี้รัชสมัยใหม่ “เรวะ” จะเริ่มต้นขึ้น ข้าพเจ้าและพระราชินีหวังว่าจะเป็นยุคที่มีแต่สันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง และขออธิษฐานให้ความสงบสุขและความสุขจงเกิดแก่ประเทศของเราและทุกคนบนโลกใบนี้”

และยุครัชสมัยเฮเซก็ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย. 2019 และในวันวันที่ 1 พ.ค. 2019 เจ้าชายนารูฮิโตะ รัชทายาทจะขึ้นครอบราชย์ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิ พร้อมกับเป็นการเริ่มยุครัชสมัยใหม่ “เรวะ” ขึ้น ก็ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนได้เก็บภาพความทรงจำดีๆ ที่มีตลอดยุคเฮเซที่ผ่านไปนี้ และก้าวไปสู่ยุคใหม่ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นกันทุกคนนะ!

หมายเหตุ : ไตรราชกกุธภัณฑ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่น คือ ของวิเศษ 3 อย่างที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นถือครองไว้ ประกอบด้วย ดาบคุซานางิ, กระจกยาตะ และอัญมณียาซากานิโนะมางาทามะ ทั้งสามอย่างเป็นเครื่องหมายของคุณธรรมหลักสามประการ ได้แก่ ความกล้าหาญ (ดาบ), ปัญญา (กระจก) และความเมตตากรุณา (อัญมณี) โดยปกติดาบคุซานางิกับยาซากะนิโนะ นั้นจะเก็บไว้ที่ศาลเจ้าอัตสึตะ ในเมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ส่วนกระจกยาตะ จะถูกเก็บไว้ที่ศาลเจ้าอิเสะ จังหวัดมิเอะ และจะอัญเชิญทั้ง 3 มาในงานพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยมีธรรมเนียมที่จะต้องมีการคลุมผ้าไว้ไม่ให้ถูกแสงจากภายนอก ซึ่งผู้ทีได้รับอนุญาตให้เห็นของทั้ง 3 จริงๆ ได้นั้นมีแค่สมเด็จพระจักรพรรดิและนักบวชชั้นสูงบางคนเท่านั้น

Source : Soranews24