สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์ พร้อมพระปฐมบรมราชโองการปรารถนาให้เกิดสันติสุขและมีแต่ความสุข

409 views

หลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ในช่วงเช้าของวันที่ 1 พ.ค. เจ้าชายนารูฮิโตะ พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของประเทศญี่ปุ่น โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มีขึ้นที่ห้อง Matsu no Ma ในพระราชวังอิมพีเรียล ที่อยู่ใจกลางกรุงโตเกียว

ภาพจากพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์

พร้อมกันนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการต่อพสกนิกรชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ใจความว่า…

“ตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและฎมณเฑียรบาลราชวงค์อิมพีเรียล ข้าพเจ้าได้รับสถานะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น และยอมรับความรับผิดชอบที่อยู่ในตำแหน่งนี้อย่างตั้งใจจริง

เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง 30 ปีในยุคสมัยของจักรพรรดิองค์ก่อน ข้าพเจ้าได้พบว่าท่านปรารถนาให้เกิดสันติสุขแก่โลก และประชาชนในประเทศมีแต่ความสุข และยึงมั่นในหน้าที่ที่ดำรงอยู่ แบ่งปั่นความสุขและความทุกข์กับประชาชนตลอดเวลาด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ข้าพเจ้าต้องการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อแนวทางที่ท่านได้ทำไว้ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศชาติ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้สืบทอดตำแหน่งจักพรรดิ ข้าพเจ้าได้คิดถึงความเจริญที่ท่านจักพรรดิองค์ก่อนได้สร้างไว้ รวมไปถึงกรนียกิจต่างๆ ของจักรพรรดิญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจะนำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาใส่ในหัวใจของข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าพยายามทำให้ตัวข้าพเจ้าเองดียิ่งขึ้น คิดถึงประชาชนอยู่เสมอและพยายามจะใกล้ชิดกับพวกเขา ตามรัฐธรรมูญ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่น และปรารถนาให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีแต่สันติสุขเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากใจจริง”

จากนี้ไปรัชศกใหม่ “เรวะ” ได้เริ่มขึ้นแล้ว ถือเป็นได้ทั้งการเริ่มต้นใหม่ และการก้าวเดินต่อเนื่องจากวันวานที่เราจากมา สิ่งที่เหลือไว้ในอดีตนั้นจะเป็นอะไรไม่สำคัญ ขอแค่เรานั้นเรียนรู้และจดจำ นำมาพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่เราจะเดินต่อไปก็พอ ว่าแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีในยุค “เรวะ” ทุกคนจ้า!

Source : Nihon Keizai Shimbun via soranews24