เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมาทางสมาคมแอนิเมชั่นญี่ปุ่น หรือ AJA ได้มีการเปิดเผยสรุปของ “รายงานอุตสาหกรรมอนิเมะประจำปี 2018” เอกสารข้อมูลที่ได้มีการสำรวจแนวโน้มต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2017 โดยทาง AJA ได้เคยปล่อยเอกสารฉบับภาษาญี่ปุ่นออกมาเมื่อเดือนธันวาคม ที่ได้ครอบคลุมข้อมูลมูลค่าของตลาดอนิเมะ และอัตราการเติบโตของตลาดต่างประเทศ

โดยสรุปรายงานฉบับภาษาอังกฤษที่ได้ปล่อยออกมานั้นเผยให้เห็นว่าตลาดโฮมวิดีโอของอนิเมะญี่ปุ่นในปี 2017 นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 75.6 พันล้านเยน ลดลงจากปีก่อนหน้ามา  2.9% และเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สี่ ในขณะที่ตลาดสตรีมมิ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 54 พันล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 13% ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเกือบ 70% ของตลาดโฮวิดีโอ

โดยข้อมูลจำนวนนาทีที่ใช้ในการผลิตอนิเมะสำหรับฉายทางโทรทัศน์ในปี 2017 นั้นขึ้นไปสูงถึง 116,409 นาที ซึ่งนับเป็นที่ห้าแล้วที่ตัวเลขพุ่งสูงกว่า 110,000 นาที ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม “การปฏิรูปการทำงาน” ในรายงานจึงได้มีการสรุปว่าการเพิ่มวิธีการการผลิตด้วยระบบดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อคงคุณภาพของผลงานไว้

ในขณะเดียวกันข้อมูลปี 2017 นี้แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงถึง 4.5% จากปีก่อนในส่วนของตัวเลขรวมของอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ โดยได้มีการสร้างอนิเมะสำหรับฉายโทรทัศน์รวม 340 เรื่องในปี 2017 หลังจากที่มีการสร้างถึง 356 เรื่องในปี 2016 และ 341 เรื่องในปี 2015 และในเอกสารยังได้ระบุอีกว่างบประมาณในการผลิตของสตูดิโอแอนิเมชั่นต่างๆ มีค่าสูงขึ้น และยังมีการระบุเพิ่มเติมด้วยกว่าเวลาในการผลิตอนิเมะสำหรับเด็กและครอบครัวนั้นอยู่ที่ 9,790 นาที ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับของปี 2016 ที่ 14,388 นาที และปี 2010 ที่ 36,337 นาที

ทาง AJA ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีนี้มาตลอดตั้งแต่ปี 2009 ที่มีการพบว่าอุตสาหกรรมอนิเมะมีแนวโน้มที่แย่ลง โดยรายงานตัวเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ AJA

Sources: AJAAnimation Business Journal (Tadashi Sudo) via ANN