ผลสำรวจของรัฐบาลชี้ คนโสดในญี่ปุ่นเกือบครึ่งไม่สามารถหาโอกาสที่จะไปออกเดทได้

1,512 views

สำหรับเหล่าคนโสดในญี่ปุ่นที่มีความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตคู่นั้น มักจะประสบปัญหาหาคู่ชีวิตที่เข้ากับตัวเองไม่ได้ โดยจากผลสำรวจของรัฐบาลที่ได้มีการนำมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพบว่า 61.4% ของผู้ร่วมทำแบบสำรวจระบุว่าไม่ได้ลองทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเลย

การขาดโอกาสที่จะได้พบคู่ที่เหมาะสม, การไม่มีสถานะทางการเงินที่เพียงพอ หรือขาดทักษะในการเข้าหาเพศตรงข้าม ถือเป็นเหตุผลหลักที่สะท้อนออกมาเป็นผลสำรวจที่อยู่ในรายงานประจำปีของญี่ปุ่นที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้และได้รับการยืนยันจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดของประชากรญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงจริง ๆ

โดยการสำรวจทางออนไลน์ของสำนักงานคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มีชายหญิงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี มาร่วมทำแบบสำรวจนี้ประมาณ 40,000 คน ซึ่งได้เริ่มการสำรวจมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน และได้พบว่ามีถึง 46.8% ของผู้เข้าร่วมที่ได้ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะกับตัวเองได้ แม้ว่าจะมีความต้องการที่จะหาคู่ชีวิตก็ตาม

ผลลัพธ์ที่ออกมานี้ส่งผลให้ทางรัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่พวกเขาต้องดำเนินมาตรการสนับสนุนการแต่งงานยิ่งขึ้น ท่ามกลางอัตราประชากรที่มีแนวโน้มอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการสำรวจของรัฐบาลที่ได้มีการแยกออกมาเปิดเผยก่อนเมื่อต้นเดือนนี้แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขจำนวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นนั้นยังคงลงต่ำอีกครั้งที่ 918,397 คน ในปี 2018 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้วที่พบว่ามีตัวเลขต่ำกว่า 1 ล้านคน

และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการยืนยันรายงานประจำปีเกี่ยวกับเด็ก และประชากรหนุ่มสาม ที่ได้แสดงให้เห็นว่า 48.5% ของประชากรช่วงอายุ 13 – 29 ปี ไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายชายต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ฝ่ายหญิงต้องรับหน้าที่เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้าน ในขณะที่มีคนเห็นด้วยแค่เพียง 14.6% เท่านั้น

ผลสำรวจจากการทำแบบสอบถามออนไลน์จาก 1,134 คน ที่มีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่เปลี่ยนไปของกลุ่มคนหนุ่มสาว

โดยจากการศึกษาข้อมูลแบบเดียวกันเมื่อ 5 ปีก่อนแสดงให้เห็นว่า 38.7% นั้นไม่เห็นด้วยในขณะที่มีอีก 22.3% ที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้

Source: JapanToday