เมืองเกียวโตเสนอระบบไกด์ออนไลน์ ลดความแออัดและปรับเปลี่ยนนิสัยนักท่องเที่ยว

435 views

เกียวโตเปิดตัวไกด์ท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อรับมือกับจำนวนและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกียวโตประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อลดความแออัดภายในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว ท่ามกลางความวิตกกังวลในเหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นดังกล่าว ว่าจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตนจนเสื่อมโทรมลงหรือไม่

นายกเทศมนตรีคาโดคาวะ ไดซาคุ ได้กล่าวในงานแถลงข่าวสามัญว่า “เกียวโตไม่ใช่เมืองสำหรับนักท่องเที่ยว มันเป็นดินแดนที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของวัดวา ธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ รวมถึงอาหารและวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน เราจึงไม่อนุญาตให้มีการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ขาดความเคารพต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนี้” และ “แต่เราก็ตั้งเป้าจะเป็นเมืองสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สามารถทำให้การท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นสอดคล้องได้อย่างกลมกลืน”

ในขั้นต้น อปท.เกียวโตได้ร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเมืองเกียวโต รวมถึงเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ละเจ้า ในการจัดอันดับ “ความสะดวกสบายในการเที่ยวชมสถานที่” (หรือก็คือระดับความแออัดในแต่ละแห่ง) เพื่อแสดงผลทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเมืองเกียวโต โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในช่วงฤดูท่องเที่ยว

การดำเนินการดังกล่าวอาศัยการวิเคราะห์โดย AI จากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, สภาพอากาศ, วันในสัปดาห์, ช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อคาดการณ์ความแออัดของเกียวโตในอีก 6 เดือนข้างหน้า และแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งผลการคาดการณ์นี้จะถูกนำไปเผยแพร่ในคู่มือการนำเที่ยวอย่างเป็นทางการของเมืองโตเกียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวได้

ส่วนทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวก็ได้มีการรายงานสภาพอากาศล่วงหน้าเป็นสัปดาห์อยู่แล้ว และเป็นไปได้เช่นกัน ที่ว่าอันดับความสะดวกสบายจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในเว็บไซต์เดียวกัน ผู้ชมสามารถเข้าถึงหน้าต่างแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนไปไม่แออัด รวมถึงยังแนะนำจุดท่องเที่ยวที่แม้คนจะแออัดก็ยังน่าไปท่องเที่ยวเอาไว้ด้วย

จุดท่องเที่ยว 5 – 8 แห่งจาก 3 พื้นที่ (กิอง คิโยมิซุ, ซากะ อาราชิยามะ และฟุชิมิ) จะมีการอัพเดตปริมาณความแออัดของนักท่องเที่ยวเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะแออัดมากที่สุดในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง การแสดงผลดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกเวลามาให้ไม่ตรงกับช่วงที่คนเยอะ โดยระบบดังกล่าวได้มีการทดสอบไปแล้วที่อาราชิยามะ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 ทำให้ทราบว่าร้อยละ 10 ของนักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเว็บไซต์ ครึ่งหนึ่งของพวกเขาอาศัยเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวเหล่านี้ในการจัดแผนการเดินทาง และอีกร้อยละ 40 ของพวกเขาได้รู้จักที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปกันอย่างโอคุซากะ ผ่านทางการแนะนำของเว็บไซต์

อปท. เกียวโตคาดหวังว่ามันจะเป็นช่องทางสำหรับการกระจายนักท่องเที่ยวออกไปทั่วเกียวโต ผ่านทางการทำให้ระบบนี้เข้าที่ และเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความแออัดนี้ บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก จะเริ่มแจกจ่ายตั๋วคันไซแอเรียพาสให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อใช้โดยสารรถไฟใต้ดินและรถไฟฟ้าสายเคฮัง ของทางบริษัทรถไฟฟ้าเคฮัง เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้รถไฟแทนการรอรถบัสที่เสียเวลา

นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของผู้อยู่อาศัยในเกียวโต ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวในสนามบินคันไซจะมีวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับเกียวโตเปิดให้ชม นอกจากนี้ยังไปเปิดให้ชมที่โรงละครกิองคอร์เนอร์ และตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย

และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีสำหรับการเป็นนักท่องเที่ยว สติ๊กเกอร์เตือนเกี่ยวกับการทิ้งขยะ และสติ๊กเกอร์เตือนห้ามบันทึกภาพจะถูกกระจายไปตามแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร และจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วเมืองเกียวโต โดยทาง อปท. และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวปรารถนาในความร่วมมือจากทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานทูต สถานกงสุล รวมถึงสื่อต่างประเทศในการหาวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่น ๆ ต่อไป

Source: Mainichi.jp