Economist Intelligence Unit หรือ EIU เปิดเผยการสำรวจดัชนีเมืองปลอดภัยที่สุดในโลกออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยใช้หลักประเมิน 4 หัวข้อหลักได้แก่ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ความปลอดภัยส่วนบุคคล, ความปลอดภัยทางสารธารณะสุข และความปลอดภัยทางดิจิทัล

ในปี 2019 มีการเพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อเป็นพิเศษนั่นคือความยืดหยุ่นของประชาชนในเมืองโดยพิจารณาจากความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัติและการเชื่อมโยงทางสังคม ซึ่งมีทั้งหมด 60 เมืองจากหลายประเทศที่เข้าสู่การประเมิน

ผลสำรวจออกมาเมือง โตเกียว กลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ในการจัดอันดับตามหัวข้อโตเกียวคว้าอันดับที่ 1 ในด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล, อันดับที่สองสำหรับความปลอดภัยทางสารธารณะสุข และอันดับที่ 4 ในส่วนของ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคล

ไม่เพียงแค่โตเกียวเท่านั้น โอซาก้า ก็ยังติดอันดับที่ 3 ของเมืองปลอดภัยที่สุดในโลกเช่นกัน และยังเป็นเมืองที่ได้อันดับ 1 ในด้านความปลอดภัยทางสารธารณะสุขอีกด้วย ส่วน 10 อันดับแรกเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกมีรายชื่อดังนี้

อันดับที่ 1. Tokyo
อันดับที่ 2. Singapore
อันดับที่ 3. Osaka
อันดับที่ 4. Amsterdam
อันดับที่ 5. Sydney
อันดับที่ 6. Toronto
อันดับที่ 7. Washington, D.C.
อันดับที่ 8 (ร่วม). Copenhagen
อันดับที่ 8 (ร่วม). Seoul
อันดับที่10. Melbourne

ส่วนใครที่สงสัยว่า แล้วประเทศไทยของเรามีติดอันดับบ้างหรือไม่ สำหรับกรุงเทพมหานครของเราอยู่ในอันดับที่ 47 จาก 60 เมืองครับผม

Source : The Economist, CNN Japan, Jin via soranews24