ชมภาพสถานที่ประกอบพิธีกรรมไดโจไซ ในพิธีราชาภิเษกพระจักรพรรดิ์แห่งยุคเรวะ ที่ไม่ได้เห็นง่าย ๆ

524 views

กว่าเราจะได้เห็นอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อีกครั้งก็คงเป็นช่วงที่เปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่นใหม่

จากงานพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิ์นารุฮิโตะ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงพิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ว่ายุคเรวะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างตื่นตัว และตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศครั้งนี้

ทั้งหมดในพิธีการทั้งหลาย มีอยู่พิธีหนึ่งที่จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ใช้เวลาล่วงเลยจนถึงเช้าวันถัดไป คือพิธีไดโจไซ (大嘗祭) เป็นพิธีของชินโตที่รวมเอาพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จักรพรรดิ์ต้องเป็นผู้ประกอบขึ้นภายในอาคารไม้ที่ตั้งอยู่ ณ สวนทิศตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งตัวพิธีกรรมเองไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ตัวอาคารนั้นเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) ตัวอาคารสร้างขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อน เพื่อใช้สำหรับพิธีไดโจไซโดยเฉพาะ และจะถูกรื้อถอนเมื่อพ้นกำหนดเปิดให้คนทั่วไปเข้าชม โดยไม่มีการสร้างขึ้นใหม่จนกว่าจะมีพิธีราชาภิเษกอีกครั้งในอนาคต

ชาวญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวชมสถานที่ประกอบพิธีกรรมไดโจไซ ก็ถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึกพร้อมแบ่งปันให้ชาวเน็ตได้ชื่นชม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาคารสำคัญ ๆ ที่อยู่ภายในสถานที่ประกอบพิธีกรรม ดังนี้

ยูคิเด็น (悠紀殿) และ สุคิเด็น (主基殿) : อาคารคู่แฝดที่หันหน้าไปทางขวา (สื่อถึงทิศตะวันออกของญี่ปุ่น) และซ้าย (สื่อถึงทิศตะวันตกของญี่ปุ่น) โดยในระหว่างพิธีกรรม พระจักรพรรดิ์จะเริ่มต้นประกอบพิธีกรรมที่อาคารแต่ละหลัง แม้จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนัก แต่ก็มีการรายงานว่าพระองค์ทรงถวายเมล็ดข้าวเกี่ยวใหม่ พร้อมของเสวยอื่น ๆ แก่เทพชินโต และอธิษฐานให้เกิดสันติสุขและความเจริญงอกงามแก่การเกษตร

โจเด็น (帳殿) : อาคารเล็กที่อยู่ข้าง ๆ สองอาคารข้างต้น ที่พระจักรพรรดินีจะมารออยู่ที่นี่ ระหว่างที่พระจักรพรรดิ์กำลังประกอบพิธีกรรม

ไคริวเด็น (廻立殿) : อาคารใหญ่ฝั่งตรงกลางด้านหลัง ภายในถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตรงกลางถูกสร้างให้เหมือนกับสถานที่ประกอบพิธีเดิมของปราสาทเอโดะ ทางฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ประกอบพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ที่พระจักรพรรดิ์และพระจักรพรรดินีทรงสรงน้ำชำระพระวรกายก่อนพิธี และฝั่งตะวันออกเป็นห้องที่พระจักรพรรดินีทรงสวมกิโมโนสำหรับพิธีการ

อุกิโอโรกะ (雨儀御廊下) : ทางเดินที่ล้อมด้วยกำแพงไร้เพดาน ที่ทอดยาวจากส่วนกลางของไคริวเด็น ไปที่บริเวณลานด้านหน้า เป็นช่องทางที่พระจักรพรรดิ์ทรงดำเนินตลอดพระราชพิธี

การมีอยู่ของไดโจไซ ในมุมหนึ่งก็สร้างความประทับใจและเป็นที่น่าชื่นชมให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบในระบบกษัตริย์ แต่กับอีกฝั่งหนึ่งนั้นกลายเป็นความลักลั่นย้อนแย้ง อันเนื่องมาจากพวกเขามองว่าพิธีกรรมทั้งหลายที่ปิดไม่ให้ประชาชนได้รับชมหรือรับรู้นั้น เป็นการกระทำที่เหมือนการแบ่งแยกประเทศ ดินแดน ศาสนา ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น แถมยังใช้ภาษีของประชาชนไปกับการประกอบพิธีที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมด้วย กระนั้น จำนวนผู้เข้าชมอาคารประกอบพิธีไดโจไซก็ล้นหลามตั้งแต่วันที่มีพิธีราชาภิเษก จนมีการต่อคิวยาวเพื่อรอเข้าชม จนถึงทางสำนักพระราชวังหลวง (ญี่ปุ่น) ต้องออกมาขอความร่วมมือในการต่อแถวอย่างมีระเบียบ

Source: Imperial Household Agency via Japaaan, SoraNews24