การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้คาดจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า เพื่อให้ทันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายในสภา

ทบวงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยต่อที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เกี่ยวกับร่างแผนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่ภาพสกรีนช็อตจากผลงานที่มีลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมถึงมังงะ, วิดีโอเกมและวรรณกรรม) ภายใต้การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น

คณะอนุกรรมการของทบวงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เห็นชอบกับแผนในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสร้างกฎหมายที่ครอบคลุมการห้ามดาวน์โหลดสื่อที่ผิดกฎหมายทั้งหมดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งกฎหมายปัจจุบันลงโทษเพียงแต่การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่เป็นเพลงหรือวิดีโอเท่านั้น ดังนั้นการแก้ไขที่เสนอจะขยายขอบเขตของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แผนการแก้ไขในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดความกังวลเนื่องจากนักวิจารณ์แย้งว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดจะกว้างเกินไปและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ทางทบวงฯ ได้เรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไข ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมเช่นอาจารย์ Akamatsu Ken, นักวิชาการด้านลิขสิทธิ์และนักกฎหมาย, ตัวแทนจาก NPOs ที่ทำงานเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากหลายสำนักพิมพ์ โดยสมาชิกคณะกรรมการได้หารือเกี่ยวกับการอนุญาตให้สามารถจับภาพหน้าจอ (screenshot) ของผลงาน รวมถึงการดาวน์โหลดภาพเป็นช่อง ๆ จากหนังสือการ์ตูนได้

ตอนนี้ทางทบวงฯ หวังว่าจะเสร็จสิ้นการแก้ไขร่างกฎหมายภายในเดือนมกราคม ก่อนที่จะนำไปเสนอแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในสภาช่วงต้นปี 2020 ทางทบวงฯ จะมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การดาวน์โหลดต้นฉบับสมบูรณ์ (ยกเว้นเพื่อการสร้างสรรค์งานเชิงล้อเลียนและงานดัดแปลง) และทำให้การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

Source : Asahi Shimbun (上田真由美), The Mainichi via ANN