Tsuburaya แถลงชัยชนะอย่างเป็นทางการ กรณีฟ้องร้องลิขสิทธิ์ Ultraman แบบทั่วโลก ที่อเมริกา

8,108 views

ศาลอุทธรณ์ช่วยตอกย้ำความชัดเจน สำหรับข้อพิพาทในสิทธิบนผลงานอุลตร้าแมน ที่ไม่ได้แปลว่าหกคะเมนตีลังกา

แม้ว่าเมื่อเดือนเมษายนปี 2018 ศาลแขวง California ได้มีคำพิพากษาในคดีที่บริษัท Tsuburaya Production (TPC) เป็นโจทก์ ในคดีพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในผลงานเรื่อง Ultraman กับทางบริษัท UM Corporation (UMC) โดยศาลได้ตัดสินให้ทาง TPC เป็นผู้ชนะในกรณีนี้ และให้เป็นผู้มีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานเรื่องอุลตร้าแมนนอกประเทศญี่ปุ่นเพียงผู้เดียวไปเรียบร้อย และล่าสุดศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแห่งสหรัฐอเมริกา ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของการประกาศชัยชนะอีกครั้งของทาง TPC ที่หน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท

สำหรับการฟ้องร้องครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อทาง UMC ได้ทำการยื่นฟ้อง TPC ต่อศาลแขวงแห่งสหรัฐอเมริกาประจำแขวงกลางแคลิฟอร์เนีย ในกรณีการเป็นเจ้าของสิทธิในซีรีส์และตัวละครอุลตร้าแมน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ก่อนที่ทาง TPC จะทำการฟ้องกลับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิในตัวอุลตร้าแมนแบบครอบคลุมทั่วโลก พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีนี้กับทาง UMC เมื่อวันที่ 11 กันยายนปีเดียวกัน

ทั้งนี้ทาง UMC ได้นำหลักฐานเป็นเอกสารสัญญา ลงลายมือชื่อโดยคุณ Tsuburaya Noboru ประธานของ TPC มอบสิทธิการเป็นเจ้าของอุลตร้าแมนให้กับนาย สมโพธิ แสงเดือนฉาย เมื่อปี 1976 ซึ่งสิทธินี้ครอบคลุมทั่วโลกยกเว้นในประเทศญี่ปุ่น อันเป็นสิทธิที่ทาง UMC ได้ซื้อต่อมาจากนายสมโพธิอีกทีหนึ่ง ซึ่งทาง TPC ได้ยืนยันต่อศาลว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม และ UMC ไม่มีสิทธิในการใช้งานตัวละครอุลตร้าแมน เช่นเดียวกับการฟ้องร้องโดย UMC อย่างไม่มีสิทธิจะกระทำได้ ประเด็นหลักของคดีนี้จึงเป็นกรณีที่ว่าเอกสารสัญญานั้นเป็นของจริงที่ลงนามโดยประธานโนโบรุ หรือเป็นของปลอมที่ทำขึ้นมา

ศาลแขวงได้มีคำพิพากษาชั้นต้นให้ TPC มีสิทธิขาดในอุลตร้าแมน และพยานหลักฐานเอกสารสัญญาของทาง UMC นั้นไม่ใช่ของจริง พร้อมประกาศให้ TPC มีสิทธิเด็ดขาดในตัวละคร, สินค้า, สื่อภาพและเสียงของอุลตร้าแมนแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสั่งให้ทาง UMC ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าทนายให้กับทาง TPC ในคดีนี้

ต่อมาทาง UMC ได้ยื่นอุทธรณ์คดีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2018 โดยให้สาเหตุว่าในทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณคดีโดยศาลแขวงแคลิฟอเนียมีข้อผิดพลาดหลายประการ และร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ภาคเก้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธคำขออุทธรณ์ของ UMC และยืนยันตามคำตัดสินของศาลแขวงแคลิฟอเนีย นั่นคือสิทธิทั้งหมดของ Ultraman เป็นของ TPC แต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งทาง UMC อาจมีการยื่นต่อศาลสูงให้ตัดสินคดี แต่จากหลายกรณีที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปได้สูงที่ศาลสูงจะไม่รับคำร้องต่อ

Source : tsuburaya-prod