การมีอยู่ของอนุสรณ์อาจไม่เป็นเพียงสถานที่ใช้ระลึกถึงความสูญเสีย หากแต่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะพากันเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ

จากเหตุโศกนาฏกรรมการลอบวางเพลิงสตูดิโอที่ 1 ของ Kyoto Animation เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม จนมีผู้เสียชีวิตและตัวอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก และทางผู้บริหารได้ตัดสินใจที่จะรื้อถอนอาคารเพื่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมอนุสรณ์เพื่อรำลึกต่อผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างอนุสรณ์สำหรับรำลึกก็มีคนไม่เห็นด้วยเช่นกัน โดยสมาคมผู้อาศัยย่าน Momoyama-cho สถานที่ตั้งของอาคารสตูดิโอที่ 1 ได้ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทาง Kyoto Animation เพื่อขอให้ทางบริษัทพิจารณาการก่อสร้างอนุสรณ์ เนื่องจากกังวลว่าจะมีผู้เข้าชมอนุสรณ์จำนวนมากจนอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่สงบสุขของคนในพื้นที่ได้

ซึ่งแต่ก่อนย่าน Momoyama-cho ที่สตูดิโอเคยตั้งอยู่ เป็นจุดที่เป็นย่านผู้พักอาศัยทั่วไปที่มีเน้นความสงบสุข จึงไม่แปลกที่มีความกังวลว่าสถานที่ซึ่งจะสร้างใหม่อาจไปรบกวนวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขานั่นเอง

ภาพที่ตั้งของสตูดิโอก่อนจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรม

โดยคำขอนี้ได้มาจากการประชุมจากตัวแทน 23 ครัวเรือนในชุมชนเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเผยว่าไม่ต้องการให้มีการสร้างอนุสรณ์ขึ้น นอกจากนี้ในคำขอยังได้มีการเสนอให้ทางสมาคมเข้าไปร่วมอภิปรายต่อการใช้พื้นที่ตั้งเดิมของสตูดิโอที่ 1 ในขณะเดียวกันทาง Kyoto Animation ก็รับคำขอของทางสมาคม และหวังว่าการตัดสินใจจะทำให้ทุกฝ่ายพอใจ โดยจะขอปรึกษากับทางครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิต, คนในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

Source : Mainichi Shimbun, Jin via SoraNews24