เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ห่างออกไปจากโตเกียวไม่ไกลนัก ที่เมืองโยโกฮามะ ได้เริ่มต้นให้ความรับรองการเป็นคู่ชีวิตระหว่างคู่รักเพศทางเลือกแล้ว

ที่โยโกฮามะแห่งนี้ถือเป็นลำดับที่ 3 ในญี่ปุ่น ที่มีการนำเอาระบบที่ให้สิทธิกับผู้ที่เป็นเลสเบียน, เกย์, ไบเซ็กชวล และทรานส์ฯ เช่นเดียวกับคู่รักที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (โดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส) ซึ่งจากประกาศของทางเมือง ทำให้ทราบว่าจะมีการเผยแพร่เอกสารรับรองที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ แล้วด้วย สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการรับรองตรงนี้

หากต้องการรับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการ ผู้ยื่นคำร้องทั้งสองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ และในกรณีที่หนึ่งในผู้ยื่นคำร้องนั้นอาศัยอยู่ที่โยโกฮามะ แต่อีกหนึ่งมีแผนที่จะย้ายสำมะโนครัวเข้ามาอยู่ที่นี่ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งเมืองโยโกฮามะ ได้กลายเป็น 1 ใน 3 เมืองที่ให้การรับรองการสมรสที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เช่นเดียวกับเมืองจิบะ และเมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานางาวะ

“เรารู้สึกเหมือนเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี กับการเป็นที่ยอมรับในเมืองที่เรามาปักหลักอาศัยอยู่นี้” คู่รักหญิงรายหนึ่งกล่าวภายหลังจากที่เป็นคู่รักรายแรกที่ได้รับการรับรองที่โยโกฮามะแห่งนี้ “เราชอบ และอยากให้การพัฒนาแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกสังคมทำไปในทางเดียวกัน”

เมืองโยโกฮามะมีแผนที่จะเปิดให้เหล่าคู่รักที่จดทะเบียนใหม่นี้ สามารถมีสิทธิในเคหสถานได้ไม่ต่างจากคู่สมรสทั่วไป รวมถึงยังมีแผนที่จะพัฒนาร่วมกับสถานพยาบาลเอกชน และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์ในเอกสารรับรองอีกด้วย

เรื่องราวการเริ่มต้นของระบบดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น อย่างเช่นแขวงชิบุยะ และเซตะกายะในโตเกียว เมืองซัปโปโร ฟุคุโอกะ และโอซาก้า ในการรองรับสิทธิของคู่รัก LGBT

Source: JapanToday
Images: Pakutaso, Irasutoya