เนื้อวากิว จากร้านค้าเนื้อวัวแห่งหนึ่งในโอซาก้า ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 by REUTERS/Jorge Silva

ร่างกฎหมายที่จะป้องกันการนำสายพันธุ์วากิวไปเพาะเลี้ยงในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบส่งออกไปจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นได้ออกมาเสนอแผนปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของไข่ที่ถูกปฏิสนธิแล้ว และน้ำเชื้อจากแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์วัวสายพันธุ์ญี่ปุ่น หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วากิว” เนื่องจากพบความพยายามในการเพาะพันธุ์วากิวในต่างประเทศที่มากขึ้น

โดยร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นมานี้จะอนุญาตให้สามารถออกคำสั่งศาลในกรณีที่พบการซื้อขาย การผลิต และการส่งออกที่ไม่ได้รับอนุญาต และออกบทลงโทษให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายวัตถุดิบดังกล่าวโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ระบุไว้ รวมไปถึงองค์กรภายนอกที่พบว่ามีการส่งออกวัตถุดิบดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ซึ่งการเสนอร่างกฎหมายใหม่นี้เป็นผลมาจากความพยายามส่งออกไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว และน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์วากิวไปสู่จีน จากที่มีการตรวจพบเมื่อปี 2018

ในปัจจุบันเนื้อวากิวนับได้ว่าเป็นเนื้อวัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ และเมื่อทางรัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการส่งออกเนื้อวากิว การที่จะป้องกันไม่ให้ต่างชาตินำสายพันธุ์วัวที่เกษตรกรในญี่ปุ่นทุ่มเทแรงกายและความรู้พัฒนามานานหลายปีกว่าจะได้เป็นสายพันธุ์ชั้นเยี่ยมไปเพาะพันธุ์เองก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ

ซึ่งในปัจจุบันทางญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้คนนำสารพันธุกรรมฟาร์มวากิวออกไปสู่ต่างประเทศแต่อย่างใด

โดยร่างกฎหมายที่ถูกเสนอขึ้นมานี้จะอนุญาตให้ผู้เสียหายยื่นขอออกหมายศาลได้ในกรณีที่มีความสงสัยว่าจะมีการนำสารพันธุกรรมไปใช้เพาะพันธุ์ภายหลังส่งออกไปยังต่างแดน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งแนวทางในการคำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากพบการละเมิด

เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนของปีก่อนทางรัฐบาลได้มีการรวบรวมขั้นตอนในการต่อต้านการลักลอบ หลบเลี่ยงการถูกบันทึกการค้าขายไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว และน้ำเชื้อของวากิว โดยร่างกฎหมายทั้งสองคาดว่าจะถูกเสนอเข้าการประชุมสภาที่กำลังจะมีขึ้น

Source: JapanToday