ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่านับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามอง โดยเฉพาะการตรวจนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่จากแบบสำรวจที่สอบถามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่น กลับพบความน่าตกใจและสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมาก

โดยแบบสอบถามของศูนย์สำรวจเพื่อการวิจัย ถูกจัดทำขึ้นในช่วงวันที่ 29 – 30 มกราคม ซึ่งสอบถามจากนักท่องเที่ยวกว่า 256 คนเผยว่ามีนักท่องเที่ยวกว่า 55.5% ต้องหาข้อมูลการระบาดของโรคด้วยตนเอง

การจัดทำแบบสอบถามมีขึ้นที่โตเกียวทาวเวอร์ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลได้เริ่มให้ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นรับกลับมาประเทศตัวเอง

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 256 คน ร้อยละ 66.8 กล่าวว่าพวกเขาพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่านเว็บไซต์ในประเทศบ้านเกิด ส่วนอีกร้อยละ 55.1 ที่พึ่งพาเครือข่ายสังคมออนไลน์และการสื่อสารออนไลน์กับเพื่อน

แบบสำรวจพบว่าร้อยละ 30.5 กล่าวว่าโรงแรมของพวกเขามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส ในภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ ส่วนอีกร้อยละ 5.1 กล่าวว่าข้อมูลที่ได้รับจากโรงแรมของพวกเขามีแต่ภาษาญี่ปุ่น

ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากทีวีและวิทยุของญี่ปุ่นมีจำนวนร้อยละ 19.1 ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียงร้อยละ 4.7 ที่กล่าวว่าระบบการเผยแพร่ข่าวสารของญี่ปุ่นเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่ 48.2 เปอร์เซ็นต์พบว่าสื่อข่าวในประเทศของตนมีประโยชน์มากที่สุด

สถานะการณ์ไวรัสโคโรน่าในญี่ปุ่นยังคงน่าวิตก ทั้งจากที่ติดอยู่ในเรือสำราญ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้จะต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา Tokyo Olympic ด้วย

Source : Japantoday