หิมะหลงฤดู เป็นสัญญาณ​ว่าต้องเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริง ๆ สำหรับโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น ที่ต้องเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัส COVID-19 จนต้องมีการประกาศขอความร่วมมือให้อยู่แต่ภายในบ้านแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ก็มีหิมะนอกฤดูตกทั่วโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ พร้อมคำเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศว่าเนื่องจากพื้นผิวถนนกลายเป็นน้ำแข็ง ให้ระมัดระวังในเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 มีนาคมได้มีมวลอากาศเย็นปกคลุมภูมิภาคคันโต-โคชินรวมถึงโตเกียวและจังหวัดยามานาชิและนากาโนะ ทำให้อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 1 องศาเซลเซียสในโตเกียวช่วงเข้าจนเกิดหิมะตก

ใน 24 ชั่วโมงนับจาก 6 โมงเช้าของวันที่ 29 มีนาคม จนถึงช่วง 6 โมงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม สำนักงานอุตุฯ คาดการณ์ปริมาณหิมะจะมีความหนาสูงสุด 20 เซนติเมตรในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของค้นโตและมีความหนา 5 เซนติเมตรในที่ราบลุ่มของภูมิภาค รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมืองหลวงด้วย

Source : Japantoday