นักเรียนญี่ปุ่นแสดงความกังวลกับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต หลังต้องเรียนออนไลน์เพราะไวรัส COVID-19

1,020 views

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้มาตรการณ์ Social Distance เริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

การทำงานเริ่มเปลี่ยนมาใช้การประชุมทางไกลแทน หนึ่งในนนั้นก็คือการเรียนการสอน หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามมาตรการณ์นี้กลับสร้างความกังวลให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าถึงห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิดีโอหรือการสตรีมสด เพราะนักศึกษาหลายคนไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เช่น คนที่อาศัยอยู่ในหอพัก จึงจำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนซึ่งมีการคิดค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจำนวนมากเพื่อเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในญี่ปุ่นเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากสิ้นเดือนเมษายนไปเป็นหลังหยุดโกลเด้นวีคในเดือนพฤษภาคม และมีข้อจำกัดในการเข้ามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับการทำกิจกรรมชมรม เห็นได้ชัดว่าหลายสถาบันกำลังแข่งขันเพื่อรักษาคุณภาพของชั้นเรียน ด้วยการแนะนำระบบสื่อสารนี้ให้กับนักศึกษาที่มาเข้าเรียน รวมไปถึงการชักชวนให้เข้าเรียนผ่านช่องทางนี้ กระนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่กับการจัดการหลักสูตรนอกมหาวิทยาลัย และการวิจัยที่ต้องกระทำในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

คณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวเริ่มทดสอบการบรรยายแบบออนไลน์เป็นเวลาสองสัปดาห์ในวันที่ 3 เมษายน รวมไปถึงวางแผนเลื่อนการเรียนในส่วนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการไปจนสิ้นสุดโกเด้นวีค

คุณ Mizoguchi Masaru อาจารย์คณะได้กล่าวกับทาง Mainichi Shimbun ว่า “เราไม่เคยคิดว่าการเร่งรัดเริ่มต้นชั้นเรียนออนไลน์จะเป็นสิ่งที่ดี แต่การเปิดให้คนเข้ามาเรียนและนำเอาระบบเอกสารออนไลน์เข้ามาใช้ จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย”

อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือมีขีดจำกัด การใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ตทุกเดือนและนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงการใช้ Wi-Fi แบบไม่จำกัดได้ และเครื่องมือจำเป็นอื่น ๆ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

“นั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลที่สุด ว่ามันจะสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมได้” คุณ Mizogichi กล่าว

มหาวิทยาลัยริกเคียวในโตเกียวได้ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนในชั้นเรียนจนถึงวันที่ 29 เมษายน และจัดบรรยายแบบออนไลน์สำหรับวิชาบังคับ มหาวิทยาลัยนานาชาติอาคิตะและมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และธุรกิจนาโกย่า วางแผนที่จะถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทั้งหมดตลอดช่วงนี้ ในขณะที่มหาวิยาลัยเกียวโตและฮิโรชิม่ากำลังพิจารณาที่จะบรรยายแบบออนไลน์ในบางวิชา ส่วนมหาวิทยาลัยริทสึเมกังในเกียวโตจะไม่มีการบรรยายแบบออนไลน์ แต่จะใช้มาตราการอื่น ๆ เช่น การมอบงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนทางมหาวิทยาลัยที่มีกำหนดจะเริ่มชั้นเรียนในห้องเรียน จะประเมินความหนาแน่นของนักศึกษาในแต่ละห้องเรียน และทำตามขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นมีการแจ้งเตือนออกมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งในญี่ปุ่นจัดชั้นเรียนออนไลน์ ในขณะที่อาจารย์และนักศึกษาต่างแสดงความกังวลผ่าน Twitter ในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ต ว่าจะมีใครมาช่วยออกค่าใช้จ่าย รวมไปถึงจะมีสถานที่ใดที่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ Wi-Fi ฟรีเพื่อการศึกษาได้

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงอธิบายว่า “มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องปิดทุกอย่างและให้ศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านไปพึ่งพาการใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต เราขอให้มหาวิทยาลัยเปิดห้องคอมพิวเตอร์และห้องเรียนที่มี Wi-Fi การเชื่อมต่อและให้พวกเขาเข้าเรียนออนไลน์ และขอให้ระมัดระวังไม่ให้เข้าใกล้คนอื่นมากเกินไป

Source : mainichi