ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจกระดาษและโรงพิมพ์ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกจัดงาน Comic Market โดยตรง

เว็บไซต์ Yahoo! News ได้รายงานข่าวที่น่าใจหายอย่างมาก เมื่อบริษัทผู้ผลิตกระดาษ Kitamura Kamiten ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1970 ได้ยื่นขอล้มละลายที่ศาลแขวงโตเกียวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดยบริษัทด้านการเงิน Teikoku Databank

แม้ว่าบริษัท Kitamura Kamiten จะทำงานเกี่ยวกับกระดาษหลายรูปแบบทั้งรูปแบบญี่ปุ่นและตะวันตก แต่เพราะว่าการยกเลิกการจัดงาน Comic Market 98 ที่แต่เดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างมาก เพราะไม่เกิดการตีพิมพ์หนังสือทำมือ จึงไม่เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การเตรียมการล่วงหน้าต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้ทำไว้ จึงเป็นหมันไปในทันที

ซึ่งทางบริษัทได้ประสบปัญหาด้านการเงินมาตั้งแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์จากกระดาษลดน้อยลง โดยในเดือนกุมภาพันธ์บริษัทมีรายได้ 105 ล้านเยน ลดลงไปมากถึง 1 ล้านเยนในเดือนเดียวกันเมื่อปี 2003 และบริษัทต้องการได้ยอดขายจากการจัดงาน Comiket 98 เพื่อชำระหนี้ แต่งานต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ตามที่วางแผนไว้ จึงเป็นที่มาของการยื่นขอเป็นนิติบุคคลล้มละลายดังกล่าว

Source : Yahoo! News, Otakomu via ANN