บริษัทผู้ผลิตกระดาษในญี่ปุ่นยื่นขอล้มละลาย หลังประกาศยกเลิกการจัดงาน Comic Market 98

3,498 views

ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจกระดาษและโรงพิมพ์ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกจัดงาน Comic Market โดยตรง

เว็บไซต์ Yahoo! News ได้รายงานข่าวที่น่าใจหายอย่างมาก เมื่อบริษัทผู้ผลิตกระดาษ Kitamura Kamiten ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1970 ได้ยื่นขอล้มละลายที่ศาลแขวงโตเกียวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดยบริษัทด้านการเงิน Teikoku Databank

แม้ว่าบริษัท Kitamura Kamiten จะทำงานเกี่ยวกับกระดาษหลายรูปแบบทั้งรูปแบบญี่ปุ่นและตะวันตก แต่เพราะว่าการยกเลิกการจัดงาน Comic Market 98 ที่แต่เดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างมาก เพราะไม่เกิดการตีพิมพ์หนังสือทำมือ จึงไม่เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การเตรียมการล่วงหน้าต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้ทำไว้ จึงเป็นหมันไปในทันที

ซึ่งทางบริษัทได้ประสบปัญหาด้านการเงินมาตั้งแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์จากกระดาษลดน้อยลง โดยในเดือนกุมภาพันธ์บริษัทมีรายได้ 105 ล้านเยน ลดลงไปมากถึง 1 ล้านเยนในเดือนเดียวกันเมื่อปี 2003 และบริษัทต้องการได้ยอดขายจากการจัดงาน Comiket 98 เพื่อชำระหนี้ แต่งานต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ตามที่วางแผนไว้ จึงเป็นที่มาของการยื่นขอเป็นนิติบุคคลล้มละลายดังกล่าว

Source : Yahoo! News, Otakomu via ANN