คุณลูกค้าสู้! ๆ ร้านอิซากายะแนวเชียร์ลีดเดอร์ในญี่ปุ่น จัดเต็มแนวทางป้องกัน COVID-19 แก่ลูกค้า

635 views

นอกจากเติมพลังใจแล้ว ยังต้องไม่ลืมการป้องกันเชื้อไวรัส และ social distance นะ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นทำให้ร้านค้าหลาย ๆ ร้านต้องหยุดไป แต่หลาย ๆ ร้านที่เปิดก็ต้องมีมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคชนิดนี้ อย่างเช่น Cheers One ร้านอิซากายะอยู่แถวกินซ่า มีจุดเด่นตรงธีมของร้านเป็นแนวเชียร์ลีดเดอร์ ก็มีมาตรการป้องกันที่น่าสนใจอย่างมาก

เริ่มแรกลูกค้าจะต้องเช็ดเท้าบนเสื่อฆ่าเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้จะไม่สามารถใช้บริการได้ ส่วนพนักงานจะใส่ทั้งหน้ากากและชุดป้องกัน

จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อ โดยจะมีทั้งการฉีดสเปรย์บนเสื้อผ้า กระเป๋า มือถือ รองเท้า และกดแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

จากนั้นทางร้านจะมอบถุงมือและหน้ากาก ซึ่งต้องสวมเวลาที่ไม่ได้กินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มใด ๆ

ทางร้าน Cheers One ยังได้ลดที่นั่งลง 50% เพื่อให้ลูกค้ามีระยะห่างเพื่อการทางอาหารอย่างปลอดภัย โดยนโยบายเหล่านี้จะมีไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะดีขึ้น

Source : PR Times via Soranews24