อาจเป็นช่องทางที่ปรับใช้ได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์

หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดทั่วโลกทำให้การดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดจนเกิดวลี “New Normal” หรือ “ฐานชีวิตใหม่” ขึ้นมา ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ มีการเลื่อนการเปิดเทอม หรือ เปิดการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความแออัดภายในห้องเรียน

แต่สำหรับญี่ปุ่นในเวลานี้ หลายโรงเรียนไม่อาจเลื่อนเปิดเทอมได้จำเป็นต้องเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ฉะนั้นมาตรการที่ต้องจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงเกิดขึ้น อย่างเช่นโรงเรียน Kinu ในโอยามะ จังหวัดโทชิกิ ได้เปิดการเรียนการสอนไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ได้มีการให้นักเรียนมาโรงเรียนแบบแยกกลุ่ม โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม มีนักเรียนมาทั้งหมด 124 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

คุณครูและทีมงานมีการติดตั้งแผ่นพลาสติกโปร่งใส่ไว้ที่โต๊ะเพื่อกันละอองลอยในอากาศ พร้อมให้นั่งแบบเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distance

“ความปลอดภัยของนักเรียนถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด และเราต้องการรับมือกับสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุด” อาจารย์ใหญ่คุณ Kurai Yoshiyuki กล่าว โดยมาตรการทั้งหมดต้องพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนแบบเต็มที่ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

Source : JapanNews