อัตราการเกิดของเด็กอาจต่ำ แต่คนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งก็พยายามมีบุตรตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะสาย

จริงอยู่ว่าตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาในเรื่องอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำจนกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างมาก แต่ข่าวนี้อาจทำให้หลาย ๆ ท่านประหลาดใจ เมื่อทาง Rohto Pharmaceutical ได้มีการทำแบบสอบถามกับคู่รักชาวญี่ปุ่นชายและหญิงจำนวน 24,992 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 18-70 ปี เกี่ยวกับการแต่งงานและการตั้งครรภ์

โดยในปี 2018 การสำรวจเผยว่าคู่รักในช่วงวัย 24-29 ปี ต้องการจะมีบุตรร้อยละ 23.4 แต่พอมาดูผลการสำรวจในปี 2019 กลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.6 ซึ่งหมายความว่า 1 ใน 4 ของคู่รักชาวญี่ปุ่นต้องการมีลูกตั้งแต่ช่วงวัย 20 ปี

ส่วนช่วงอายุเฉลี่ยของกลุ่มคนที่คิดอยากมีบุตร จาก 32.3 ปี เมื่อปี 2018 กลายเป็น 32.1 ปี ถือว่าเร็วขึ้นมานิดหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่งปี

นอกจากนี้ แบบสำรวจยังเผยว่าคู่รักต้องการแต่งงานเร็วขึ้น ในปี 2018 คู่สมรสร้อยละ 38.5 เผยว่าพวกเขาต้องการแต่งงานในช่วงอายุ 25-29 ปี พอถึงปี 2019 กลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.4 ซึ่งหมายความว่าเกือบ 1 ใน 3 ของพวกเขาต้องการมีบุตรในช่วงวัย 20 ปีเช่นกัน

แบบสำรวจยังเผยมาตรการที่คู่รักพยายามเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ร้อยละ 14.7 เผยว่าจะลดคาเฟอีนลง ร้อยละ 11.5 ทำให้ร่างกายอบอุ่นมากที่สุด และร้อยละ 15.5 ออกกำลังกายให้มีร่างกายที่แข็งแรง

หนึ่งในสาเหตุเป็นไปได้ที่ทำให้ความคิดอยากมีเด็กของคู่รักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น น่าจะมาการที่คู่อื่น ๆ มีปัญหาในการตั้งครรภ์ ทั้งการรอโอกาสที่พร้อมในการมีเด็กจนกิจกรรมทางเพศลดลงตามอายุและตารางเวลาที่ไม่สัมพันธ์กัน ทำให้คู่รักหลายคู่รีบทำก่อนจะสายเกินไปนั่นเอง

Source : PR Times via Soranews24