เป็นภรรยามันเหนื่อย รายงานรัฐบาลญี่ปุ่นเผยหญิงทำงานบ้านมากกว่าชาย 2 เท่า ควรปรับวิธีการทำงาน

463 views

จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ที่จะทำให้ทั้งชายและหญิงมีโอกาสได้ทำงานบ้านและดูแลลูกไปพร้อมกัน

รายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องความเสมอภาคทางเพศ พบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่าสามีของเธอเองถึง 2 เท่า ทำให้ต้องมีการทบทวนรูปแบบการทำงานของผู้ชายพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานบ้านและการดูแลเด็ก

โดยข้อมูลนี้ปรากฎในรายงานประจำปีที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยรายงานมุ่งเน้นไปที่ความสมดุลระหว่างการทำงาน, งานบ้าน และการดูแลเด็ก เพื่อตอบสนองกับผลสำรวจของสำนักงานคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสังเกต “การใช้เวลาทำงานบ้านในแต่ละวัน” ของชายหญิงวัยทำงาน พบว่าในกลุ่มชายหญิงโสดนั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ในกรณีของบรรดาคู่แต่งงานที่ยังไม่มีลูก ฝ่ายหญิงจะใช้เวลาในการทำงานบ้านเยอะกว่าฝ่ายชายถึง 2.6 เท่า และความแตกต่างนี้จะมากขึ้นในหมู่คู่รักที่มีบุตรกำลังอยู่ในวัยเรียน ที่ฝ่ายหญิงจะใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่าฝ่ายชายถึง 3.6 เท่า

ในส่วนของการดูแลเด็ก ฝ่ายหญิงจะดูแลมากกว่าฝ่ายชาย 2.1 – 2.7 เท่าในวันทำงาน และ 1.2 – 1.3 เท่าในวันหยุด ในรายงานจึงมีการแนะนำให้ผู้ชายควรเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถทำงานบ้านและดูแลเด็กได้มากขึ้น รวมถึงแนะนำให้ใช้บริการสถานดูแลเด็ก ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้ฝ่ายหญิงสามารถทำงานหารายได้เพื่อช่วยกันแบ่งเบาภาระทางการเงินในบ้านไปพร้อมกับฝ่ายชายได้เช่นกัน

Source : NHK