สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีที่นาข้าวภายในพระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว

พระจักรพรรดิทรงเกี่ยวต้นข้าวประมาณ 20 ต้นด้วยเคียว เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยมีต้นข้าวสองสายพันธุ์ที่ปลูกไว้ในพื้นที่กว่า 240 ตารางเมตร ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม

เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังได้กล่าวถึงการเก็บเกี่ยวในปีนี้ว่าต้องขอบคุณสภาพอากาศที่มีแดดจัดในเดือนสิงหาคม แม้ว่าช่วงเวลาที่แสงแดดออกจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนกรกฎาคมก็ตาม

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนาทั้งหมดปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรับช่วงต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะที่สละราชสมบัติไปเมื่อปีก่อน

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้ทรงตรัสว่าเกษตรกรจำนวนมากต้องประสบความยากลำบากในปีนี้เนื่องจากฝนตกหนักและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และหวังว่าฤดูเก็บเกี่ยวที่มาถึงแล้วและหวังว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บพืชผลได้อย่างไม่มีปัญหา

Source : NHK