ต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่อายุต่ำกว่า 40 ปีในวันจดทะเบียนสมรส มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ว่าคู่รักชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งแต่งงาน มีสิทธิที่จะได้รับเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการเริ่มต้นชีวิตคู่ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัย ไปจนถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สูงถึง 600,000 เยน (ประมาณ 180,000 บาท) โดยเงินก้อนนี้จะเริ่มแจกให้ในเดือนเมษายนปี 2021 สำหรับคู่แต่งงานที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่มีโครงการสนับสนุนการแต่งงาน

นอกจากนี้ยังเผยว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากปัญหาอัตราการเกิดของประชากรญี่ปุ่นที่ต่ำ อันเป็นผลมาจากแนวโน้มที่ชาวญี่ปุ่นแต่งงานช้าหรืออยู่เป็นโสดมากขึ้น ทางรัฐบาลจึงต้องการส่งเสริมให้คนแต่งงานด้วยการอัดฉีดโครงกานี้ เพื่อให้ได้จำนวนเงินที่ครอบคลุมจำนวนคู่รักได้มากขึ้น

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ จะต้องเป็นสามีและภรรยาที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี โดยวันที่จดทะเบียนสมรสจะต้องมีรายได้รวมกันต่อปีน้อยกว่า 5.4 ล้านเยน สำหรับคู่ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป และน้อยกว่า 4.8 ล้านเยนสำหรับคู่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี โดยกรณีหลังสามารถรับเงินได้สูงสุด 300,000 เยน

จากข้อมูลเชิงสถิติ มีเทศบาลเมืองเพียง 281 แห่งหรือร้อยละ 15 จากเมืองและหมู่บ้านทั้งหมดในญี่ปุ่นเท่านั้นที่ยอมรับโครงการนี้ ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งแปลว่าพวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อมีจำนวนผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ทางรัฐบาลก็จะเข้ามารับผิดชอบในอัตราส่วน 2/3 ในปีงบประมาณ 2021 ที่จะถึงนี้

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจากรัฐบาลที่จะจัดการกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำ โดยตั้งเป้าให้แต่ละครอบครัวมีลูกอย่างต่ำ 2 คน แม้อัตราเฉลี่ยที่แม่เด็กคนหนึ่งจะเลี้ยงได้คือ 1.36 คน จากการสำรวจในปีที่แล้วอัตราการเกิดของเด็กทารกในญี่ปุ่นต่ำเป็นประวัติการณ์ นั่นคือเพียงแค่ 865,000 คน

จากแบบสำรวจเมื่อปี 2015 โดยสถาบันประชากรและสังคมแห่งชาติ การวิจัยความปลอดภัย ทำให้เราทราบว่าแรงจูงใจทางเศรษฐกิจถือว่ามีอิทธิพลในการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาแต่งงาน โดยชายโสดร้อยละ 29.1 ที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปีและผู้หญิงโสดร้อยละ 17.8 อ้างว่าพวกเขาไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายในการแต่งงาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมแต่งงานกัน

Source : Mainichi