การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งดี แต่ในมุมกลับกันก็ยังต้องเผื่อไว้ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะยกระดับตามมาพร้อมกัน

หลังจากที่นาย Abe Shinzo ได้ก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น และไม้ผลัดตำแหน่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือมายังคุณ Suga Yoshihide ซึ่งหลาย ๆ คนรู้จักกันในนาม “คุณลุงเรวะ” เนื่องจากภาพชูป้ายประกาศชื่อยุคสมัยกลายเป็นที่จดจำของเหล่าเด็ก ๆ จำนวนมาก

ซึ่งการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่เกิดขึ้นดูจะรวดเร็วจนไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องนโยบายภาพรวม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณ Suga ขึ้นรับตำแหน่งนั่นคือคุณ Kono Taro ผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ย้ายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปการปกครอง และก็เริ่มต้นด้วยการประกาศให้ “ออฟฟิศที่ทำงานของหน่วยงานรัฐฯ ไม่มีการใช้เครื่องแฟกซ์อีกต่อไป”

ซึ่งเครื่องแฟกซ์ เครื่องส่งสำเนาเอกสารทางไกลผ่านสายโทรศัพท์ ได้รับความนิยมอย่างมากในยุค 90 แต่หลังจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้ความนิยมนั้นตกลงไปตามกาลเวลา คงเหลือให้เห็นแค่ในองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ และตามสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการในหลาย ๆ ประเทศ แต่เพื่อการทำงานภายในรัฐบาลที่รวดเร็ว ทันสมัย และสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่ทำให้ Kono ตัดสินใจจะไม่ให้ใช้เครื่องแฟกซ์อีก

แต่อย่างไรก็ตามคุณ Kono เผยว่าก่อนที่จะยกเลิกการใช้เครื่องแฟกซ์ สิ่งที่ต้องทำก่อนนั่นคือการยกเลิกใช้ตราประทับส่วนตัว ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีผลกระทบอย่างมากกับกฏหมายในญี่ปุ่น และมันต้องใช้ประทับเอกสารแฟกซ์เพื่อยืนยันว่าเป็นของจริงเสมอ

อย่างที่เห็นว่าคุณ Kono พยายามที่จะให้รัฐบาลของญี่ปุ่นกลายเป็นสถานที่ทำงานแบบไร้กระดาษเพื่อตอบรับกับโลกาภิวัฒน์ที่ต้องการลดใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่ดีขึ้น หลังจากที่นโยบายส่วนนี้ได้เผยบนโลกออนไลน์ ก็มีคนมาแสดงความเห็นกัน เราขอยกตัวอย่างมาบางส่วนดังนี้

“ประเทศอื่น ๆ คงแปลกใจที่เรายังใช้แฟกซ์อยู่ พวกเขาคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและเวลา”
“ฉันยังตกใจนะที่ทราบว่าเรายังส่งข้อมูลการนับยอดคนติดเชื้อ COVID-19 ทางแฟกซ์”
“ฉันคิดว่าแฟกซ์น่าจะยังคงไว้ในฐานะตัวเลือกนะ มันอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ สายโทรศัพท์อาจจะไม่เสียหายในช่วงเวลาที่สายออปติคัลเสียหายหนัก”
“ฉันทำงานที่บริษัทขนส่ง เราไม่ได้ใช้แฟกซ์แล้วนะ แต่เรายังมีมันไว้เพื่อสถานกาณ์ฉุกเฉิน”
“แต่คนที่นับแฟกซ์เคส COVID-19 จะเป็นยังไงล่ะนั่น”
“ธุรกิจยุคใหม่ของญี่ปุ่นไม่นิยมใช้แฟกซ์ แต่ธุรกิจที่ยังใช้แฟกซ์เราต้องดูแลพวกเขาอยู่นะ”

คงต้องรอดูกันว่าแนวคิดของคุณ Kono จะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ในไทยเวลานี้ก็ไม่ต่างกันนัก เครื่องแฟกซ์ยังคงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้อยู่ในออฟฟิศ แม้เทคโนโลยีอย่างอีเมล์จะมาถึงเป็น 20 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงเครื่องโทรสารเอาไว้เพื่อการใช้งานอยู่จนทุกวันนี้ และสำหรับตราประทับ ในญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีแบบดิจิตอลแล้ว อาจนำมาปรับใช้คู่กันได้ล่ะมั้ง?

Source : Nippon TV News 24My Game News Flash via Soranews24
Top Image: NYTimes