ได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาและกระจกหน้าต่างบางส่วน

อดีตอาคารแม่ของบริษัท Mitsubishi Goushi Kaisha ที่นับเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมืองคาราสึ จังหวัดซางะ และยังเป็นต้นแบบของบ้านเหล่าสาว ๆ ตัวละครหลักในอนิเมะ Zombie Land Saga ได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาและกระจกหน้าต่างส่วนหนึ่ง จากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา

ตามรายงานของทาง NHK ผลกระทบจากไต้ฝุ่นตัวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 96 ราย บ้านเรือนเกือบ 430,000 หลังในภูมิภาคคิวชูที่จังหวัดซางะเป็นหนึ่งในนั้น ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน

ภาพด้านบนจาก Zombie Land Saga ภาพด้านล่างสถานที่จริง

Mitsubishi Goushi Kaisha ที่สร้างขึ้นในปี 1908 นั้นต่อมาได้กลายเป็นบริษัท Mitsubishi Corporation แต่สาขาคาราสึนั้นมีหน้าที่ควบคุมธุรกิจหลักของบริษัท ในด้านการสร้างเรือ, ธุรกิจประกันภัย, การซื้อขายภายใน และการทำเหมืองระหว่างช่วงยุคเมจิ ในเวลาต่อมาอาคารแห่งนี้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์และสัญลักษณ์ของเมืองคาราสึ ก่อนจะถูกปิดไปในปี 2003 และกลับมาเปิดให้สาธารณชนเข้าชมอีกครั้ง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2018

Source : Saga Shimbun LIVE via ANN