สถิติชี้ การฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเกิดในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น สวนทางกับช่วงวัยอื่นที่ลดลง

858 views

เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนัก ในประเทศที่มีสภาวะทางธุรกิจแบบเดียวกัน

เอกสารรายงานของคณะรัฐมันตรีญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดเผยสู่สาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการระบุถึงปัญหาในด้านของสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไว้ โดยจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ในช่วงปี 2019 พบว่ามีเหตุฆ่าตัวตายสูงถึง 659 รายที่เป็นผู้มีอายุ 10-19 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 60 รายจากสถิติในปีก่อนหน้า (2018)

โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นมานี้ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของผู้มีอายุ 10-19 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3.1 รายต่อหนึ่งแสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาถึง 0.3 และเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมา ประเด็นที่น่าสลดอีกอย่างหนึ่งของรายงานนี้ก็คือมีการระบุว่าการฆ่าตัวตายถือเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของประชากรญี่ปุ่นในช่วงอายุ 15-39 ปี และเมื่อเทียบกับสถิติของ WHO แล้ว พบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียว ที่มีการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนช่วงอายุ 15-34 ปี

เรื่องที่ว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุหลักในการตายของวัยรุ่น และผู้เยาว์ในญี่ปุ่นนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวสำหรับญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรง และการทะเลาะวิวาทตามท้องถนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก และยังมีระบบการขนส่งสาธารณที่น่าเชื่อถือ และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่ง จึงทำให้มีอุบัติเหตุตามท้องถนนน้อยตามไปด้วย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นับเป็นสาเหตุหลัก ๆ ในการเสียชีวิตของกลุ่มประชากรอายุน้อย และสุขภาพดีประเทศอื่นหลาย ๆ แห่ง และปัจจัยที่มักเกิดจากเรื่องของระบบสาธารณสุขในญี่ปุ่น และการประกันสุขภาพทั่วประเทศ และโรคร้ายต่าง ๆ เองก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินกว่าจะเป็นภัยแก่กลุ่มประชากรอายุน้อยของญี่ปุ่นได้

เมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกัน การฆ่าตัวตายเป็นที่สาเหตุการตายหลักของประชากรอายุ 15-39 นั้น อาจไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสูงแค่นั้น แต่ก็สะท้อนถึงความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของญี่ปุ่นที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยรายงานยังได้แสดงให้เห็นภาพรวมจำนวนการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นนั้นลดลงจากปี 2019 มาถึง 671 รายมาอยู่ที่ 20,169 ราย ซึ่งพบว่าเป็นจำนวนที่ลดลงนั้นมาจากตัวเลขของกลุ่มอื่นทั้งหมดนอกจากกลุ่มอายุ 10-19 ปี

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ความปลอดภัยในด้านของการขนส่งสาธารณะ และความรู้ด้านสาธารณสุขยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลเองก็ยังคงมีความตั้งในในการหาวิธีลดจำนวนการฆ่าตัวตายอย่างจริงจังเช่นกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษตามที่สถิติของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2020 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 โดยผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และอารมณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นั้นก่อให้เกิดจำนวนที่เพิ่มของการฆ่าตัวตายในหมู่วัยรุ่น

Source: The Sankei News via Soranews24