แจกจ่ายอย่างทั่วถึง อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเป็นสำคัญ

นาย Suga Yoshihide นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวว่าจะเริ่มการฉีดวีคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

โดยนายก Suga ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณของสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนของบริษัท Pfizer จากอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นาย Murai Hideki ผู้ร่างกฎหมายของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP)  ได้เสนอขอให้มีการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนหลายแห่งในญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้เร็วที่สุด พร้อมแนะนำว่าควรทำให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนโดยไม่ต้องเดินทางมาที่จุดแจกจ่าย รวมถึงควรจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลใกล้ที่อยู่ให้ได้มากที่สุด

นาย Kono Taro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปฏิรูปกฎระเบียบผู้รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่น กล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งกำลังวางแผนที่จัดทำสถานที่ฉีดวัคซีนจำนวนมาก และเปิดสถานพยาบาลเพื่อการแจกจ่ายวัคซีนด้วย โดยนาย Kono กล่าวต่อไปอีกว่าในตอนแรกทาง Pfizer จะล้มเลิกการส่งมอบวัคซีน เนื่องจากต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -75 องศาเซลเซียสในระหว่างการขนส่งรวมไปถึงการเก็บรักษา แต่เขาเสริมว่าทาง บ.Pfizer ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้นเขาจึงต้องการให้รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการตามแผนของพวกเขาด้วย

Source : NHK