Akibatan และ Tirkx ประกาศจับมือร่วมกัน ในการมุ่งมั่นพัฒนา Community คนรักการ์ตูน เกม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1,674 views
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา Akibatan และ Tirkx ต่างเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด แม้ตัวเว็บไซต์ Tirkx จะปิดให้บริการไปเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ในส่วนของแฟนเพจนั้นยังคงอยู่ ในฐานะ Community ของคนรักการ์ตูนที่ยังคงมีลมหายใจ

 
กระนั้น ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไป การรับรู้ถึงการคงอยู่ของแฟนเพจ Tirkx อาจดูเบาบางลงบ้าง ทาง Akibatan และ Tirkx จึงเล็งเห็นถึงแนวทางของเพจว่าควรมีโปรเจกต์ที่เข้ามาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และคงไว้ซึ่งการคงอยู่ของ Tirkx ไม่ให้เลือนหาย
 
ในวันนี้ทาง Akibatan และ Tirkx จึงขอประกาศจับมือร่วมกัน ในการมุ่งมั่นพัฒนา Community คนรักการ์ตูน เกม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นการฟื้นฟูแฟนเพจแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง