ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา Akibatan และ Tirkx ต่างเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด แม้ตัวเว็บไซต์ Tirkx จะปิดให้บริการไปเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ในส่วนของแฟนเพจนั้นยังคงอยู่ ในฐานะ Community ของคนรักการ์ตูนที่ยังคงมีลมหายใจ

 
กระนั้น ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไป การรับรู้ถึงการคงอยู่ของแฟนเพจ Tirkx อาจดูเบาบางลงบ้าง ทาง Akibatan และ Tirkx จึงเล็งเห็นถึงแนวทางของเพจว่าควรมีโปรเจกต์ที่เข้ามาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และคงไว้ซึ่งการคงอยู่ของ Tirkx ไม่ให้เลือนหาย
 
ในวันนี้ทาง Akibatan และ Tirkx จึงขอประกาศจับมือร่วมกัน ในการมุ่งมั่นพัฒนา Community คนรักการ์ตูน เกม และวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นการฟื้นฟูแฟนเพจแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง