หนักกว่าเดิม… รร. แห่งหนึ่งในฟุคุโอกะ มีกฏให้ นร. หญิง เข้าแถว เปิดเสื้อให้ครูตรวจสีชั้นใน

1,129 views

ซ้ำร้ายยังเป็นกฎที่อยู่ในโรงเรียนสหศึกษา ไม่ใช่โรงเรียนหญิงล้วน

ปัญหาเรื่องกฏระเบียบที่เคร่งครัดในโรงเรียนญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าบางที่จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลังปะทะกับกระแสสังคม แต่บางที่ก็ดูจะมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ อย่างเช่นข่าวในวันนี้

ทางเนติบัณฑิตยสภาฟุกุโอกะได้เปิดเผยเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก ของโรงเรียนในจังหวัดฟุคุโอกะแห่งหนึ่ง ที่มีกฏว่านักเรียนหญิงจะต้องมาเข้าแถวที่ห้องโถงทางเดินของโรงเรียน จากนั้นพวกเธอจะต้องปลดกระดุมเปิดเสื้อเพื่อให้ครูเข้ามาตรวจสอบสีชุดชั้นในว่าเป็นสีขาวหรือไม่

ซึ่งกฏดังกล่าวเด็กผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติ ในขณะที่เด็กผู้ชายไม่มีกฏดังกล่าว ยิ่งทำให้เรื่องที่ถูกเปิดเผยนี้สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองและเนติบัณฑิตยสภาฟุกุโอกะอย่างมาก ในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน

นอกจากนี้เนติบัณฑิตยสภาฟุกุโอกะยังได้เปิดเผยเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสีชุดชั้นในจะดำเนินการโดยครูผู้ชาย, นักเรียนที่ใส่ชุดชั้นในสีอื่นจะถูกบังคับให้ถอดในทันที เรื่องนี้ทำให้มีความเห็นมากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต เราขอยกตัวอย่างมาบางส่วนดังนี้

“น่าขยะแขยง”
“รู้สึกเสียใจกับนักเรียนเหล่านี้มาก”
“โรงเรียนพวกนี้มันคุมโดยพวกนิสัยเสียหรือไง”
“พวกเขาควรหยุดตรวจชุดชั้นในได้แล้ว”

แม้ว่ายังไม่มีรายงานเผยออกมาถึงกฏดังกล่าวว่ามีการยุติหรือไม่อย่างไร แต่หวังว่าทางโรงเรียนจะดำเนินการเพื่อไม่ให้กรณีนี้เข้ามาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนักเรียนไปมากกว่านี้นะครับผม

Source : FNN Prime Online