อย่าหาทำ! แบบสำรวจเผย 10 พฤติกรรมที่คนรังเกียจมากที่สุด หากเกิดในรถไฟญี่ปุ่น

5,841 views

ส่วนหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญในช่วงแออัด บางอันก็ควรเป็นมารยาทสังคมปกติอยู่แล้ว

รถไฟ ถือเป็นพาหนะสำคัญของญี่ปุ่นที่มีคนใช้จำนวนมหาศาลในแต่ละวัน แน่นอนว่ามากคนก็ย่อมมากไปด้วยปัญหา โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมรถไฟเอกชนแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่ข้อมูล 10 อันดับพฤติกรรมที่น่ารังเกียจในสถานีและในรถไฟของญี่ปุ่น ประจำปี 2021 โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง 2,006 คน

โดย 10 อันดับพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมีดังต่อไปนี้

อันดับที่ 10 : กินหรือดื่มในรถไฟช่วงแออัด (11.6%)
อันดับที่ 9 : มีเสียงรั่วออกมาจากหูฟัง (16.3%)
อันดับทึ่ 8 : เมาสุรา (16.9%)
อันดับที่ 7 : ทิ้งขยะในจุดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ถังขยะ (18.3%)
อันดับที่ 6 : ถือสัมภาระหรือสะพายกระเป๋า (19%)
อันดับที่ 5 : ใช้สมาร์ทโฟนในช่วงแออัด (21%)
อันดับที่ 4 : ไอหรือจามไม่สนสิ่งรอบข้าง (27.2%)
อันดับที่ 3 : ไม่มีมารยาทในการขึ้นหรือลงรถ (29.8%)
อันดับที่ 2 : การนั่งที่กินพื้นที่ (37.4%)

อันดับที่ 1 : สนทนาในรถไฟ (39.1%)

อย่างที่เห็นว่าส่วนหนึ่งของอันดับพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบในรถไฟ จะเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง หรือ สร้างความรำคาญให้คนอื่น แม้ว่าจะมีกฏกติกาเขียนเอาไว้มาอย่างยาวนานในการขึ้นรถไฟของญี่ปุ่น แต่พฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังคงมีมาให้เห็นเรื่อย ๆ

Source : Japan Private Railway Association