Comiket ประกาศยกเลิกการตรวจและขอหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 แต่ยังคงให้สวมหน้ากากอยู่

157 views

ก้าวสู่ครั้งที่หนึ่งร้อยด้วยมาตรฐานที่ผ่อนปรน

คณะกรรมการผู้จัดงาน Comic Market หรือ Comiket ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าในงาน Comic Market 100 จะมีการยกเลิกกฎว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซันและต้องมีผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นลบ โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อรักษาเสถียรภาพล่าสุดตามแนวทางของรัฐบาลในปัจจุบันที่ละเว้นการตรวจสอบดังกล่าว”

อย่างไรก็ตามตัวงานจะยังมีมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เหมาะสม นั่นคือยังคงบังคับให้ผู้ร่วมงานต้องใส่หน้ากากภายในอาคาร ยกเว้นตอนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้มีการพูดคุยกันระหว่างการรับประทานอาหารด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องมีการวัดอุณหภูมิเพื่อรับสายรัดข้อมือสำหรับเข้างาน และผู้ที่มีตั๋วเข้าร่วมงาน แต่ไม่สามารถเข้างานได้เช่น ตรวจอุณหภูมิไม่ผ่าน จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

Comic Market 100 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม ที่ Tokyo Big Sight

Source : Comic Market’s website