Gundam Factory เปิดให้เด็ก ๆ ได้ลองควบคุมมือของ Gundam ด้วยถุงมือรีโมทคอนโทรล

224 views

หนึ่งในกิจกรรมของโปรแกรมทัศนศึกษาที่โรงงานกันดั้ม โยโกฮามะ

Gundam Factory Yokohama สถานที่ตั้งของ Gundam RX78-2 ขนาด 1/1 ที่ขยับได้ มีการจัดสัมมนาเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา โดยเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน ก็ได้มีการจัดชั้นเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยเน้นไปที่กลไกที่ควบคุมการเคลื่อนไหวมือของตัว Gundam 1/1 โดยเฉพาะ และทางโครงการดังกล่าวก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ควบคุมมือหุ่นยนต์ยักษ์ ด้วยถุงมือรีโมทคอนโทรล

มือของ Gundam 1/1 มีมอเตอร์ 12 ตัวที่ช่วยให้ขยับนิ้วแต่ละนิ้วในลักษณะที่แสดงอารมณ์ได้ คุณ Ishii Akinori ผู้ประสานงานด้านเทคนิคของ Gundam Global Challenge (GGC) ได้กล่าวว่าถึงการเคลื่อนไหวของมือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถแสดงสีหน้าออกมาทางหน้าตาได้ คุณ Yoshizaki Wataru ผู้อำนวยการระบบ GGC อธิบายว่าการควบคุมมือนั้นค่อนข้างง่ายตราบใดที่เป็นไปตามโปรแกรมที่เขียนไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ ชั้นเรียนยังให้นักเรียนได้เข้าชมการซ่อมแซมมือของ Gundam 1/1 ด้วย

Gundam Factory Yokohama จะได้เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023 ซึ่งจะขยายเวลาเปิดให้บริการไปอีก 1 ปี หลังปิดปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายเวลา และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2022 ซึ่งแต่เดิมมีกำหนดจะปิดในวันที่ 31 มีนาคมนี้

การประกาศเดิมระบุว่าการขยายเวลาดังกล่าวเกิดจากการระบาดของไวรัสติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน และผลจากภาวะฉุกเฉินในญี่ปุ่น ทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าชมสถานที่ได้ จึงต้องขยายเวลาเพื่อให้ผู้คนมีโอกาสเข้าชมมากขึ้น

Gundam Factory Yokohama ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน 1,442 คนในโรงเรียน 23 แห่ง และขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม

Source : Gundam.Info