Nintendo Japan ให้พนักงานคู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมคู่แต่งงานชายหญิงในบริษัท

116 views

แม้การแต่งงานเพศเดียวกันจะยังคงไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายในญี่ปุ่น

ปัญหากฎหมายการสมรสของเพศเดียวกันยังคงเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกยังคงไม่ให้การยอมรับ ซึ่งรวมถึงในญี่ปุ่นเอง แต่ว่าบริษัทเอกชนต่าง ๆ ได้ประกาศการสนับสนุนเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นทางการ ล่าสุดรายงานข่าวจาก DenFamiNicoGamer ได้เปิดเผยว่าบริษัท Nintendo Japan ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในส่วนของ “ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท” ที่ระบุถึงสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันภายในองค์กร จากนโยบายนี้ทำให้ทั้งพนักงานที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบพาร์ทเนอร์กับเพศเดียวกัน และคู่ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

โดยทาง Nintendo ได้ทำการปรับปรุงประเป็นฉบับภาษาอังกฤษดังนี้

“Nintendo Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีเอกลักษณ์ของเราทุกคน

เราเปิดตัวระบบพาร์ทเนอร์ในเดือนมีนาคม 2021 เป็นโครงการหนึ่งที่อิงตามแนวคิดข้างต้น แม้ว่ากฎหมายญี่ปุ่นจะไม่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน แต่ระบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ในครอบครัวคู่รักเพศเดียวกันจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานในการแต่งงานของเพศตรงข้าม เรายังได้กำหนดไว้ว่าการแต่งงานแบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่มีการจดทะเบียนสมรส จะต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการแต่งงานแบบมีจดทะเบียนสมรส

ในจรรยาบรรณสำหรับพนักงานของเรา เราได้กำหนดไว้แล้วว่า “เราไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ อุดมการณ์ ศาสนา ลัทธิ แหล่งกำเนิด สถานะทางสังคม ชนชั้น อาชีพ เพศ อายุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ” โดยห้ามเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ นอกเหนือจากการแนะนำระบบพาร์ทเนอร์แล้ว เรายังได้แก้ไขข้อบังคับภายในของเราเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเพื่อห้ามไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยอิงจากรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยขัดต่อเจตจำนงของบุคคลนั้น

นอกจากการแนะนำระบบพาร์ทเนอร์ในญี่ปุ่นแล้ว เราได้แจ้งพนักงานของเราเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วยข้อความจากประธานบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความหมายของความหลากหลาย โดยจากข้อความนี้ ประธานบริษัทได้เรียกร้องให้พนักงานทุกคนปรับความเข้าใจเสียใหม่ ว่าแม้แต่คำพูดและการกระทำซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย ก็สามารถทำให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้อย่างมาก รวมถึงข้อให้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนกันและกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย

ด้วยการปรับปรุงระบบของบริษัทและการจัดให้มีการฝึกอบรมเหล่านี้ เราจะทำงานต่อไปเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานที่มีความหลากหลายของเราแต่ละคนสามารถตระหนักถึงความสามารถของตนอย่างเต็มที่”

นับเป็นเรื่องดี ๆ ของบริษัทใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นในความสำคัญกับเรื่องราวความสัมพันธ์โดยไม่มีอะไรมาเป็นกำแพงกั้น โดยในปัจจุบันเขตชิบุยะของญี่ปุ่นมีระบบหุ้นส่วนซึ่งขยายสิทธิทางกฎหมายบางอย่างของคู่สมรสไปยังคู่รักเพศเดียวกัน และหลายเมืองในญี่ปุ่นกำลังทำตามด้วยเช่นกัน

Source : DenFamiNicoGamer