งาน Comic Market ครั้งที่ 100 มียอดคนเข้างาน 170,000 คน ตลอดงานทั้ง 2 วัน

336 views

ครั้งแรกที่กลับมาจัดงานโดยไม่มีการจำกัดคนเข้างานเหมือนครั้งก่อน

จบกันไปแล้วสำหรับงาน Comic Market ครั้งที่ 100 ซึ่งเป็นตัวงานที่ยังคงจัดภายใต้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน (13 – 14 สิงหาคม) มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 170,000 คน ซึ่งตัวงานครั้งนี้ได้จำกัดจำนวนคนเข้างานวันละ 85,000 คน และมีเซอเคิลที่รวมงานวันละ 10,000 เซอเคิล

ซึ่งจำนวนคนที่เข้างานมีมากกว่า Comic Market ครั้งที่ 99 ซึ่งจำกัดคนเข้างานเพียงวันละ 55,000 คนเท่านั้น นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการจัดงานภายใต้การควบคุมโรคระบาด โดย Comic Market ที่มียอดคนเข้างานสูงที่สุดนั่นคือครั้งที่ 97 เมื่อปี 2019 โดยตลอด 4 วันมีคนเข้างานสูงถึง 750,000 คนเลยทีเดียว

มารอดูงานในรอบต่อไปกันว่าจำนวนคนเข้างานจะมีมากขึ้นกว่านี้หรือไม่

Source : Mantan Web