มื้อนี้ใครจ่าย? ผลสำรวจชาย/หญิงญี่ปุ่น เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแบ่งจ่ายเงินระหว่างเดท

493 views

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 464 ราย

สำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่ไปออกเดทกัน เชื่อว่าการจ่ายบิลต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร, ค่าดูหนัง และอีกมากมาย มักจะเกิดคำถามว่า เราควรแบ่งกันจ่าย หรือ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจ่ายหมดหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้แอปหาคู่ในญี่ปุ่นอย่าง Omiai ได้เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการจ่ายบิลระหว่างเดท โดยมีผู้ชาย 217 คน และ ผู้หญิง 247 คน ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และผลออกมาดังนี้

ผู้หญิง : “ต้องการให้ฝ่ายชายจ่ายทุกอย่าง”
– ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น : 14%
– ผู้หญิงวัย 20-29 : 11%
– ผู้หญิงวัย 30-39 : 21%
– ผู้หญิงวัย 40-49 : 30%
– ผู้หญิงวัย 50-59 : 44%

ผู้หญิง : “ต้องการจ่ายเองทุกอย่าง”
– ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น : 2%
– ผู้หญิงวัย 30-39 : 4%
– ผู้หญิงวัย 50-59 : 2%

ผู้ชาย : “ต้องการให้ฝ่ายหญิงจ่ายทุกอย่าง”
– ผู้ชายวัย 20-29 : 6%
– ผู้ชายวัย 30-39 : 4%
– ผู้ชายวัย 40-49 : 4%

ผู้ชาย : “ต้องการจ่ายเองทุกอย่าง”
– ผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น : 15%
– ผู้ชายวัย 20-29 : 16%
– ผู้ชายวัย 30-39 : 30%
– ผู้ชายวัย 40-49 : 26%
– ผู้ชายวัย 50-59 : 48%

“ต้องการแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน”
– ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น : 67%
– ผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น : 55%
– ผู้หญิงวัย 20-29 : 48%
– ผู้ชายวัย 20-29 : 36%
– ผู้หญิงวัย 30-39 : 40%
– ผู้ชายวัย 30-39 : 26%
– ผู้หญิงวัย 40-49 : 26%
– ผู้ชายวัย 40-49 : 26%
– ผู้หญิงวัย 50-59 : 25%
– ผู้ชายวัย 50-59 : 14%

จะเห็นได้ว่าผู้ชายและผู้หญิงในญี่ปุ่น ค่อนข้างมีค่านิยมในการแบ่งกันจ่ายระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยรุ่นหนุ่นมสาวที่ล้วนตอบแบ่งจ่ายกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเลยทีเดียว ก็ถือว่าช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดผู้ชายผู้หญิงในญี่ปุ่นมากขึ้นครับผม

Source : PR Times