ศาลเจ้าคันดะเปิดให้หุ่นดูดฝุ่นเข้ามาร่วมเป็นทีมงานทำความสะอาดในพิธีซูซูโอซาเมะประจำปี

56 views

สมกับเป็นศาลเจ้าคันดะอายุ 400 ปีที่เปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ

ศาลเจ้าคันดะ ศาลเจ้าที่อยู่ในย่านอากิฮาบาระ ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ไปแสวงบุญตามรอยอนิเมะมักจะแวะเข้าไปเสมอ และตามธรรมเนียมของศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ช่วงกลางเดือนธันวาคมจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึง โดยจะเรียกกันว่า พิธีซูซูโอซาเมะ

แต่ในปีนี้ดูเหมือนศาลเจ้าคันดะจะมีความพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแค่พระและมิโกะที่จะมาทำความสะอาด แต่จะมีเหล่าหุ่นดูดฝุ่นเข้าร่วมในปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งหุ่นดูดฝุ่นจะเป็น Roomba รุ่นที่ 11 มีจำนวนทั้งหมด 10 ตัวทำความสะอาดในห้องโถงหลักของศาลเจ้าและสาถนที่ที่ใช้ในการแสดงพิธีเต้นรำด้วย

เรียกว่าการนำหุ่นดูดฝุ่นมาทำความสะอาดศาลเจ้านี้ นับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และยังช่วยรักษาประเภณีของพิธีซูซูโอซาเมะให้อยู่ต่อไปอีกด้วยครับ

Source : Twitter/@chiyoda_city