fbpx

Popular News

ญี่ปุ่นถูกจัดอันดับรั้งท้ายอยู่ที่ 142 จาก 144 ประเทศในเรื่องของการช่วยเหลือคนแปลกหน้า

ญี่ปุ่นอาจจะเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ที่สามารถให้ชาวญี่ปุ่นไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามากประเทศที่สุดในโลก แต่ในอีกด้านหากผู้ถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มรั้งท้าย

Highlight