fbpx

Popular News

เรียกแทนตัวเองอย่างไรให้เธอหลง 6 อันดับคำเรียกแทนตัวเองของชายหนุ่ม ที่สาวญี่ปุ่นมองว่าแมน

สังคมญี่ปุ่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นสังคมแห่งการโอนอ่อนผ่อนตาม แม้การแปะป้ายเหมารวมเช่นนี้จะดูไม่ค่อยแฟร์สำหรับพวกเขา แต่มันก็จริงที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ แล้ว พวกเขาเลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม

Highlight