Popular News

มังงะบทเรียนทางเพศ Yakeppachi no Maria ของอาจารย์ Tezuka Osamu เตรียมออกใหม่แบบ Limited

ในเดือมเมษายน 2019 ผลงานเรื่อง Yakeppachi no Maria ของปรมาจารย์บิดาแห่งมังงะ Tezuka Osamu มังงะบทเรียนทางเพศแนวตลกจะกลับมาตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งหลังจากต้นฉบับที่ลงไว้ในนิตสาร Shounen Champion

Highlight