fbpx

Popular News

หนุ่ม บ. IT ญี่ปุ่น ถูกเลิกจ้างหลังทำงานได้ 1 เดือน เพราะตั้งกล้องไม่เห็นหน้าตอนวิดีโอคอลคุยงาน

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มเข้าใกล้ตัวพวกเรามาตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำให้เกิด "new normal" หรือ "ฐานวิถีชีวิตใหม่" ขึ้นในสังคม เพื่อเป็นการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในโลกที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้

Highlight