fbpx

แท็ก: Idol [email protected] SP

Popular News

คุณจะเลือกข้อไหน ? เมื่อแบบสำรวจสอบถามชาวญี่ปุ่นว่าสิ่งใดขาดไม่ได้ระหว่างอาหาร, การนอนหลับ และเพศสัมพันธ์

ชาวญี่ปุ่นมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Sandai yokkyu หรือแปลตรงตัวคือความปราถนาทั้งสาม ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่าต้องมีเพื่อดำรงชีวิตอยู่ นั่นคือความปราถนาทางอาหาร, การนอนหลับ และเพศสัมพันธ์ แต่ว่าในสามเรื่องนี้สำหรับคนญี่ปุ่น

Highlight